GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 30

odlučila da sakupi sve snabdevanje roba na malo . Dakle , u državnom vlasništvu Fővárosi gázművek Zrt . postao je jedini dobavljač gasa za sva domaćinstva i preuzeo maloprodajne klijente E . ON-a i TigÁZ-a .
Tri nova preduzeća izdvajaju se jer su na samom početku uspela da se pridruže 500 najuspešnijih kompanija u CIE : ODBE Kft . započela je sa radom u oktobru 2015 . i odmah skočila na poziciju 77 . Kao jedini distributer duvanskih proizvoda u Mađarskoj , dobili su tender još u 2015 . godini i prikupili koncesiona prava na najmanje 10 godina .
Poljska drvna kompanija Pfleiderer group ušla je u najuspešnijih 500 na 180 . mestu zbog spajanja Pfleiderer grajewo i Pfleiderer GmbH . Poslednji , ali ne i najmanje važan novajlija Eaton Enterprises ( Hungary ) Kft profitirao je od osnivanja Eatonovog Centra za poslovne usluge ( BSC ) za Evropu , Bliski istok i Afriku ( EMEA ) u Budimpešti 2015 . godine i završio na 201 . mestu .
Još dobre performanse imao je Continental Automotive Hungary Kft . (+ 141 pozicija do pozicije 114 ), prodaja elektronike i medija Altek Romania S . R . l . (+ 125 pozicija do pozicije 314 ), kao i mađarska kompanija Egis Pharmaceuticals PlC ’ s (+ 122 mesta do pozicije 343 ). Listu gubitnika predvodi OMV Slovensko , koja je izgubila 189 mesta i pala na poziciju 485 u 2016 . godini . Generalno , sektori pokazuju sličnu sliku kao i prošle godine : kompanije koje su izgubile najviše pozicija dolazile su uglavnom iz energetskog sektora : poljska kompanija PKP Energetyka S . A . ( -147 ), Bulgargaz AD ( -118 ), kao i češke kompanije EP Energy Trading ( -118 ) i Pražská plynárenská , a . s ., iz gasne industrije ( -115 ). Kontinuirani padovi u prometu su odgovorni za negativan napredak ovih kompanija , usled stalne teške situacije u ovim privrednim granama . Preduzeća E . ON ( -123 ) i Panrusgáz ( -104 ) takođe je pogodila odluka mađarske vlade i stoga su izgubila milione klijenata .
Ekonomki pogled Gžegora Sieleviča
Gžegor Sielevič ( Grzegorz Sielewicz ), rukovodilac ekonomskih istraživanja u Cofaceu za CEE , daje svoj osvrt na podatke objavljene u novoj publikaciji : „ Rast BDP-a u ekonomijama Centralne i istočne Evrope u 2015 . godini potpomogle su investicije koje je sufinansirala EU , a regionalna prosečna stopa rasta dostigla je najviši nivo od 2009 . godine , odnosno 3,5 %. Zaista , region CIE i dalje se snažno oslanja na finansiranje EU . Raspoloživa sredstva doprinose različitim investicijama koje vrše državni organi , a i proširuju poslovanje . Prethodna finansijska perspektiva EU važila je do 2015 . godine , a zemlje CIE povećale su rast od 2015 . godine efektivnim korišćenjem izdvojenih sredstava u poslednjem trenutku važenja prethodnog budžeta . Očekivalo se da početak novog budžeta EU i sporije korišćenje novih raspoloživih sredstava ne bi mogli ponoviti takvu dobru dinamiku investicija .
Ipak , 2016 . godina ne može se okarakterisati kao korak prema očekivanom poboljšanju . Ekonomije CIE su doživele ozbiljno smanjenje izgradnje , uglavnom zbog prelaska na pomenuti novi budžet EU . Ne samo da je građevinski sektor trpeo , već je posledica bila i smanjenje rasta BDP-a . Zaista , usporavanje je potvrđeno slabijom regionalnom stopom rasta od 2,9 % u 2016 . godini . S druge strane , takav rezultat i dalje je solidna stopa rasta koju mnoge druge zemlje ne mogu ostvariti . Ekonomije CIE snažno podržava rastuća potrošnja domaćinstva zahvaljujući poboljšanju tržišta rada . Ovo je potvrđeno smanjenjem stope nezaposlenosti do nivoa koji nisu zabeleženi u mnogim prethodnim godinama , kao i postojanim rastom zarada . Istovremeno , kompanije CIE , posebno najveće , i dalje su aktivni izvoznici . Njihove pošiljke su i dalje xxx
odlučila da sakupi sve snabdevanje roba na malo. Dakle, u državnom vlasništvu Fővárosi gázművek Zrt. postao je jedini dobavljač gasa za sva domaćinstva i preuzeo maloprodajne klijente E.ON-a i TigÁZ-a. Tri nova preduzeća izdvajaju se jer su na samom početku uspela da se pridruže 500 najuspešnijih kompanija u CIE: ODBE Kft. započela je sa radom u oktobru 2015. i odmah skočila na poziciju 77. Kao jedini distributer duvanskih proizvoda u Mađarskoj, dobili su tender još u 2015. godini i prikupili koncesiona prava na najmanje 10 godina. Poljska drvna kompanija Pfleiderer group ušla je u najuspešnijih 500 na 180. mestu zbog spajanja Pfleiderer grajewo i Pfleiderer GmbH. Poslednji, ali ne i najmanje važan novajlija Eaton Enterprises (Hungary) Kft profitirao je od osnivanja Eatonovog Centra za poslovne usluge (BSC) za Evropu, Bliski istok i Afriku (EMEA) u Budimpešti 2015. godine i završio na 201. mestu. Još dobre performanse imao je Continental Automotive Hungary Kft. (+141 pozicija do pozicije 114), prodaja elektronike i medija Altek Romania S.R.l. (+125 pozicija do pozicije 314), kao i mađarska kompanija Egis Pharmaceuticals PlC’s (+122 mesta do pozicije 343). Listu gubitnika predvodi OMV Slove- xxx nsko, koja je izgubila 189 mesta i pala na poziciju 485 u 2016. godini. Generalno, sektori pokazuju sličnu sliku kao i prošle godine: kompanije koje su izgubile naj- više pozicija dolazile su uglavnom iz energetskog sektora: poljska kompanija PKP Energetyka S.A. (-147), Bulgargaz AD (-118), kao i češke kompanije EP Energy Trading (-118) i Pražská plynárenská, a.s., iz gasne industrije (-115). Kontinuirani padovi u prometu su odgovorni za negativan napredak ovih kompanija, usled stalne teške situacije u ovim pri- vrednim granama. Preduzeća E.ON (-123) i Panrusgáz (-104) takođe je pogodila odluka mađarske vlade i stoga su izgubila milione klijenata. Ekonomki pogled Gžegora Sieleviča Gžegor Sielevič (Grzegorz Sielewicz), rukovodilac ekonomskih istraživanja u Cofaceu za CEE, daje svoj osvrt na podatke objavljene u novoj publikaciji: „Rast BDP-a u ekonomijama Centralne i istočne Evrope u 2015. godini potpomogle su investicije koje je sufinansirala EU, a regionalna prosečna stopa rasta dostigla je najviši nivo od 2009. godine, odnosno 3,5%. Zaista, region CIE i dalje se snažno oslanja na finansiranje EU. Raspoloživa sredstva doprinose različitim investicijama koje vrše državni organi, a i proširuju poslovanje. Prethodna finansijska perspektiva EU važila je do 2015. godine, a zemlje CIE povećale su rast od 2015. godine efektivnim koriš Y[[H^ڙ[ZܙY]HBY[]Hqo[HKBY1o]K#YZ][HB#Y]ZݛY1o]HUHHBZHܚqhX Y[HݚZ\o]ZܙY]HHH[Hۛݚ]HZݝB؜H[[ZZH[\XZK\Z M[HHHB\Z\\]H[ܘZ[XB#YZ][H؛hX[KZۛZZBQHHo][Hޘ[X[[B^ܘYKY]H[\BHY[]HݚHY1o]UKB[[HHܘq$Y][HZ܈[X HHYXH[HHX[[B\H XKZ\K\ܘ][HB$Y[XZHY[ۘ[BH\H IHH M[KYH[KZ]^[]H[BHYHH\HڝHYH[[HH\]KZۛZZHQHۘqoo]HKBX XHh[HXX Z[HKB[ZX ZH؛hX[Hoqh]HYKݛH$Y[X[[[HB^\[H]HښH\BX[qo[HH[[H][[XK[Hژ[[H\B\YK\ݜ[Y[\[ZHQKXZX YKH[HHZ]B^ޛXKZݙHhZ[HHH[