GM Business #124 GM 124 PDF | Page 33

Pripremio: Ivan Gojković [email protected] D a li je previše sastanaka u vašem životu? Za većinu nas odgovor je potvrdan. A vreme koje uložimo u sastanke često je bačeno. Sastanci su neretko dosadni, na njima se ponavljaju iste stvari, predugo traju i često su irelevantni. Konstatujući sve to Karson Tejt poziva na „revoluciju sastanaka”, sugerišući nam da počnemo da ispi- tujemo vrednost sastanaka na koje odlazimo umesto da nerazmišljajući prihvatamo svaki poziv koji dobijemo, a sve to da bi nam ostalo dovoljno vremena da produktivnije obavljamo važnije zadatke koje imamo na poslu i kod kuće. Prst na čelo Pored ostvarivanja svega drugog na dugoj listi poslovnih zadataka i održavanja svog privatnog života „u životu”, ponekad jednostavno više nemate dovoljno vremena da sedite na sastanku. Mnogo puta verovatno ne vidite ni vrednost sastanaka na koje ste pozvani. Zato autorka predlaže da sebi postavite pet konkretnih pitanja uvek kada pokušavate da odlučite kojim sastancima da prisustvujete. 1. Da li će vam sastanak pomoći u postizanju vaših ciljeva? Ovde se radi o „povratu investicije” u sastanak. „Hoćete li dobiti nove informacije, steći novu perspektivu ili dobiti šansu