GM Business #124 GM 124 PDF | Page 32

Poslovni sastanci Revolucija sastanaka Karson Tejt (Carson Tate) je renomirani konsultant, coach i kreator Procene načina produk- tivnosti (Productivity Style Assessment) sa ekspertizom u pružanju jednostavnih rešenja koja transformišu privatni i profesionalni život pojedinca. Polazeći od toga da, kada je reč o savetima za ličnu produktivnost za radnike znanja, jedna veličina ne odgovara svima, a kognitivni stil je- dnog pojedinca (tj. način na koji neko opaža i obrađuje informacije) može imati dramatičan uticaj na to da li će tehnike upravljanja vremenom i strategije za poboljšanje performansi biti uspešne ili neuspešne, Karson Tejt je Procenu osmislila tako da vam pomogne da shvatite svoj vlastiti stil – kako razmišljete, učite i najbolje komunicirate – i da vas uputi ka produktivnosti savetima za koje su ljudi koji razmišljaju poput vas utvrdili da su najefikasniji. O njenoj filozofiji i strategijama produktivnosti možete saznati više posetom sajtu https://car- sontate.com/. Među njenim nedavno objavljenim tekstovima meni je pažnju privukao onaj od 9. februara ove godine, koji govori o mogućnosti da se pametnom trijažom redukuje broj sastanaka na koje se ide, jer sam se lako prepoznao u opisu onih čiji raspored je prepun sastanaka koji na kraju ne donose neku korist i kojima u suštini nema ni potrebe da prisustvujem.