GM Business #124 GM 124 PDF | Page 28

Korporativna kultura I zaposleni imaju snove Roberta Činski Matuson (Roberta Chinsky Matuson), predsednica Matuson Consultinga, jedna je od „top dvadeset” osoba sa najviše objava na Linkedinu prošle godine. Tekstovima objavljenim u ovogodišnjem serijalu ona izaziva tradicionalni pristup zadržavanju talenata i podstiče na razmišljanje o poželjnom radnom mestu. Priprema: Redakcija [email protected] K o bi mogao zaboraviti govor Martina Lutera Kinga Ja imam san?! Ipak, svakodnevno zaboravljamo da i zaposleni imaju snove”, upozorava Roberta Matuson, koja kao priznati stručnjak pomaže kompanijama (kao što je General Motors) da razvijaju i zadržavaju talentovane zaposlene. A zaposleni, bilo gde da rade,