GM Business #124 GM 124 PDF | Page 27

Tomas Zelviger (Thomas Zellweger), predsedavajući Centra za porodični biznis na Univerzitetu u Sankt Galenu, kaže: „Sve u svemu, u Indeksu 2019 postoji manje pridošlica nego što ih je bilo 2017. Najznačajnije promene ove godine su dodavanje 11 novih nemačkih firmi i znatno umanjenje američkih – 7 u odnosu sa 49 u 2017.” Veća zastupljenost porodičnih tehnoloških firmi Indeks takođe pokazuje značajno povećanje porodičnih kompanija koje koriste nove tehnologije. Ove godine, 68 firmi radi na pametnoj infrastrukturi (u poređenju sa samo 35 u 2017. godini), a 122 firme su iz industrija napredne proizvodnje i mobilnosti (u odnosu na 103 firme 2017. godine). Nasuprot tome, broj firmi u oblasti finansijskih usluga je smanjen za 34% (sa 61 firme 2017. na 40 u ovogodišnjem Indeksu), kao i u sektoru potrošačkih proizvoda i maloprodaje, gde je ove godine zabeležen pad od 22%, iako to ostaje industrija broj jedan za porodične kompanije sa skoro jednom trećinom (31%) svih indeksiranih kompanija koje posluju u ovom sektoru. Kompletno indeksiranje možete pogledati na: http://familybusinessindex.com/ xxx