Gállok Magazine Volume 2014 - Page 5

Gállok Kampens sommar 2013 1 juli 2013 GRuvmotståndet i Jokkmokk startade 2006. Efter några tröga år gick kampen in i ett nytt skede under försommaren 2013. Den första polisinsatsen skedde den 1 juli. Då hade fyra aktivister blockerat en grävmaskin för att förhindra prospektören Jimab:s fortsatta provbrytning. Polisen bar bort tre av aktivisterna. Den fjärde hade klättrat upp på grävmaskinens arm och gick inte att få ner. Detta blev startskottet för en kamp som stundom kom att bli dramatisk, och som skulle sluta med rättegångar och fällande domar för flera av de ungdomar som kommit för att försvara Gállok mot gruvnäringens intrång. 12 augusti 2013 Under sommaren spred sig ryktet om vad som höll på att hända i Gállok. Allt fler aktivister anslöt sig och ordnade ett tältoch kåtaläger som de döpte till Kamp Gállok. Tillsammans kom stora delar av den samiska befolkningen, lokalbefolkningen från i första hand Björkholmen och aktivisterna att organisera sitt gruvmotstånd på plats. Också långväga gäster från såväl övriga Europa som Sydamerika och Nya Zeeland besökte kampen. Många av dem ser samma sak hända i sina hemländer som i gruvboomens Sverige. 6 juli 2013 Torn, pålar, diken, stenar, stockar, träpallar med mera användes för att barrikadera vägen in till brytningsområdet. Varje barrikad röjdes bort av polisen för att bana väg åt gruvprospektören, som vid ett tillfälle rentav drog en ny väg runt hindren. 19 augusti 2013 Också människor fanns i barrikaderna. Människor som mer eller mindre brutalt bars bort av polisstyrkan. Vid ett tillfälle hade två aktivister grävt ner sina högerarmar mitt på vägen. Armarna var omslutna av stuprör med en genomgående sprint längst ner där de höll sig fast. Efter drygt två timmars grävande kunde dock polisen bära bort också dem. 6 juli 2013 Ett av de mer dramatiska ögonblicken var när en polisman sågade av bärande delar i bjälkar som höll ihop tre olika torn på vägen. När tornen rasade var risken uppenbar att såväl aktivister som polismän kunde ha råkat riktigt illa ut. Bland annat rasade ett tre meter högt torn över en aktivist som just burits ner av polisen. 24 augusti 2013 En peak på konflikterna var när några aktivister klättrade upp i träd i närheten av provsprängningsytorna. Prospekteringsbolaget lejde då ett slags medborgargarde bestående av gruvpositiv lokalbefolkning som med polisens goda minne gick in i området för att leta upp aktivisterna, bland annat med hjälp av hund. Samma eftermiddag inleddes sprängningarna trots att en av aktivisterna satt i ett träd alldeles i närheten av detonationen. 29 juli 2013 Under hela sommaren bistod björkholmsborna Kamp Gállok med vatten, fisk och andra förnödenheter. Också jokkmokksbor och en handfull randijaurbor servade aktivisterna. Nätverket Gruvfritt Jokkmokks konto av insamlade medel kom väl till pass. Ofta fick aktivisterna vila ut från de psykiskt påfrestande upplevelserna i något hem i Björkholmen, Randijaur eller Jokkmokk. 24 augusti 2013 Kamp Gállok var nu inte bara dramatik och protester. Också kulturen togs till hjälp i kampen. Sång och musik, jojk, föreläsningar och workshops avlöste varandra under några intensiva veckor. Två höjdpunkter under sommaren var dels då samebyarnas manifestation samlade mer än 500 personer i Gállok, och när Sametingets folkvalda ledamöter besökte platsen. Augusti 2013 Polisen gjorde sammanlagt sex aktioner i Gállok under sommaren 2013. Jimab hade också hjälp av en styrka från Securitas som konstant vaktade schakten från sabotage. För flera av aktivisterna ledde deras vistelse i Gállok till åtal. Rättegångarna genomfördes under hösten 2013 och vintern 2014. Flera fällande domar blev resultatet och i de fall det handlade om dagsböter har dessa bekostats av insamlade medel från Gruvfritt Jokkmokk och Urbergsgruppen. Under vårvintern 2014 har provborrningarna i Gállok fortsatt med stor intensitet. 3 september 2013