Framgang Nr. 2 2014 - Page 16

Da Sigrid Vetleseter Bøe (24) var lita, kunne ho vere misunneleg på dei som spela fotball i staden for å synge i kor, og som vaksen takkar ho av og til nei til sosiale lag for å spare stemma. Men ofra har vore verd det, for denne veka starta ho på den prestisjefylte Operahögskolan i Stockholm. SIGRID BØE OPERASONGAR - Eg har hatt musikk rundt meg heime sidan menneske gjennom songen, og under studi- - Eg må gjere det eg kan for å unngå sjuk- eg var fødd, fortel Sigrid. Faren Bernt har ane fekk ein smekk på fingrane om ein ikkje dom. Om nokon har booka meg vil eg jo vore organist og leia fleire kor, og han skriv hadde forstått innhaldet. Da var det berre å verken avlyse fordi eg er sjuk eller synge også musikk. Det gjorde at Sigrid fekk tidleg ha seg heim å lese meir, ler Sigrid, som fekk dårleg med sjukdom i kroppen. Slik mistar kjennskap til klassisk musikk i oppveksten i kjenne dette på kroppen med mange seine ein framtidige jobbar. Eg kan ikkje snakke for Bøfjorden. netter for å samle kunnskap om musikk og mykje i dagane før ein konsert, eg kan ikkje tekst. bu på hotellrom med teppegolv, sitje i trekk - Eg hugsar at eg spela Grieg på repeat da eg på restaurant eller ta meg ein fest akkurat var lita, og hadde min eigne titlar til musikken - Mykje er på italiensk, tysk eller russisk, og eg når eg vil. Eg må rett og slett vere litt egois- frå Peer Gynt, som «Trollet sint» for Dovre- sit ofte med Google Translate for å forstå kva tisk i blant for å ta vare på arbeidsreiskapen gubbens hall og «Sola skin» for Morgen- teksten handlar om. Eg har nok lært litt språk min, stemma, og det kan vere tøft no og da, stemning. Eg fekk også vere med å synge i kor av dette, og mange ord går igjen, særleg i medgir ho. frå ung alder og vart utfordra med å ta soloar, dei eldre operaene der det handlar mykje om seier ho. hjarte, kjærleik og smerte, fortel Sigrid. - Men akkurat opera har det faktisk ikkje vore Ho skryt av oppfølginga ho fekk på Musikkon- dagar med mellom anna songprøvar, im- så mykje av heime. At det skulle bli opera for servatoriet. Nokre gonger var det ekstra viktig provisasjon og gehørprøve. meg hadde eg aldri trudd, og eg venner meg med erfaringa lærarane sat på: Tøff var også opptaksprøven på Operahögskolan, med audition som varte over fleire framleis på den tanken. Eg tykkjer liksom det er litt rart å fortelje folk at eg er operasongar. - I ein prøve med regissør fekk eg eit glas vatn - Det hendte eg vart fortalt at eg ikkje fekk lov slengt i ansiktet av ein annan student rett før til å bryne meg på noko krevjande fordi eg eg skulle synge, til overrasking for juryen og til Sigrid gir æra for det valet til Elisabeth Meyer- ikkje var vaksen nok. Stemmebanda er ikkje utfordring for meg, men det gjekk jo tydelegvis Topsøe, som ho hadde som lærar ved Musik- ferdig utvaksne før ein rundar 30, og det går bra, ler sopranen. kon