Framgang Nr. 2 2014 - Page 13

må huset tømmast, desinfiserast og eit nytt hadde til dømes inga aning om at vi kom til innsett høner kjem og må finne seg til rette. å trenge ein heil lastebil med kraftfor kvar For å kunne levere egg kontinuerleg viste det veke! I år har vi også vore på eggkurs i regi av seg med andre ord fort at vi måtte ha fleire Norsk Fjørfelag, noko som ga oss svært nyttig høner slik at utskiftinga kunne rullere og det lærdom om korleis eggproduksjon faktisk aldri blir stopp i produksjonen, forklarer dei to fungerer reint biologisk i høna. Dessutan har vi gründerane. måtta lære oss mykje om logistikk, rekneskap og marknadsføring, samt at vi eig tre aksjesel- Med det vart det bestemt at bedrifta måtte skap mellom oss, seier Anne. utvide med eit hønsehus til og doble bestanden. Sidan lova seier at ein kan eige maks - Det har gått veldig bra med alt, vi har vorte 7500 høner, måtte Ingeborg og Anne opprette gode til mykje etter kvart, skyt Ingeborg inn. Tuppen AS og Lillemor AS som kvart sitt selskap, og dei eig i dag eit hønsehus kvar som Suksessen til bedrifta er bygd på hardt arbeid, ligg vegg i vegg på Nedre Nisja i Sunndal. men både Ingeborg og Anne er klare på at det Salsselskapet Tuppen og Lillemor kjøper egg er det verdt. frå begge husa, og leverer til kundar i heile Midt-Noreg. - Vi utfyller kvarandre og vi er ikkje redde for å Hønene er frittgåande, og som «kompen- arbeide. Sjølv om det kan bli både 10 og 12 sasjon» for at det ikkje vart økologisk drift arbeidstimar om dagen ganske ofte, så veit vi får hønene servert vegetabilsk kraftfor utan at innsatsen går rett inn i eige selskap, og det tilsetningsstoff. kjennest godt. Mange har sagt at vi er tøffe - Det er dette som gjer at plomma i egga våre som torde å starte, og det er kanskje sant det, har så fin gulfarge, og det set forbrukarane seier dei. pris på, seier Anne. Hos butikkundane har egga frå Tuppen og Lillemor vore ein suksess heilt frå starten. - Det var ei stor positiv overrasking å sjå kor godt mottekne vi vart. Eg hugsar eg var så spent at eg nesten sneik meg rundt reolane på Rema på Sunndalsøra til å begynne med, og ungane kunne begeistra slå fast at butikken hadde egga «våre» i hylla, fortel Anne. Sidan da har kundelista vakse trutt, til dagens over 50 kjøpmenn. Men Ingeborg og Anne har framleis ambisjonar: - Vi