Framgang Nr. 2 2014 - Page 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KRISTIN NYBROTT SKAPTE SIN EGEN DRØMMEJOBB “ “ På Bergheim i Surnadal har Kristin Nybrott både heim og jobb. -Det tok litt tid, men nå har jeg virkelig funnet kryssordforfattere og de som jobber på Aller drømmejobben, smiler Kristin, som har livnært via epost og telefon. seg som kryssordforfatter de siste åtte åra. Før det var hun innom mange forskjellige jobber, - Arbeidsmiljøet er kjempebra, Aller tar veldig men har stort sett alltid arbeidet for seg sjøl. godt vare på folk, og er utrolig flinke til å gi tilbakemeldinger. Ikke bare når noe er feil, men - Jeg trives med det, jeg er vel kanskje litt også positive tilbakemeldinger på noe jeg har einstøing da, ler hun. gjort bra, og det setter jeg veldig stor pris på. Da jeg begynte med dette, var det hos Aller Jobben som kryssordforfatter kom hun over jeg fikk opplæringa mi, og de har vært fantas- ganske så tilfeldig da hun startet å leke seg tiske, skryter Kristin. med et program for kryssordlaging på PC en Kristins spesialitet er lette kryssord, uten at og fant ut at det var noe hun hadde anlegg det gjør dem noe lettere å produsere. Og hun for. Hun kontakta sjøl avisa Magazinet (som i må være på vakt for å passe på at vanske- dag heter Dagen) for å tilby tjenestene sine, og lighetsgraden holder seg i nedre sjikt. dette ble hennes første kunde. Senere retta hun seg til Aller Media, som også var interes- - Dersom kryssordløserne må sitte med serte i å kjøpe kryssord av henne. Der har hun i oppslagsverk for å greie å løse mine kryssord, dag fast kontrakt og leverer hundrevis av kryss- da har jeg ikke gjort det jeg skal, forteller hun. ord gjennom året til flere av konsernets blad. Produksjonen av et kryssord kan ta alt fra en - Også har jeg holdt på Dagen som kunde, de halv dag til tre-fire dager, noe avhengig av kan jeg jo ikke gi fra meg når de var de første oppsettet og hvor innviklede ordgater krys- som ga meg jobb, fastslår Kristin. sorda har. Programvaren gjør jobben enklere, men et ferdig kryssord avhenger både av Noen mindre oppdrag kommer i tillegg fra programmet og Kristins egen hjernekapasitet. andre kunder, så det skorter ikke på noe å Og den er det ingen tvil om at er stor: gjøre for kryssordforfatteren. - Det er mye jobb, men jeg føler meg heldig - Mens programmet jobber med å finne som har et arbeid der jeg kan styre timene forslag til ord, har jeg ofte ko