Framgang Nr. 1 2014 - Page 14

- ALT ER NÆRARE I prosent er auken eksplosiv: aldri før har Surnadal kommune hatt fleire menn med høgskuleutdanning i barnehagane. Og dei ser gjerne at det kjem fleire! driv ein med både mellom dei eldste i barne- Øystein utfaldar seg ikkje berre frå scena, men hagane og dei yngste i barneskulane. trivs også som spinningsinstruktør på Troll- I sommar starta han som pedagogisk leiar ved heimen Treningssenter. Øye barnehage – berre eitt, i overkant, langt menn på lønningslista opp gjennom åra, men Kenneth Bergstad har vore den einaste mannen med fullført tre-årig høgskuleutdanning. I sommar fekk han selskap av to til, og barnehagane i Surnadal har difor eit mannskap langt «Kjøle triveleg» er det også på arbeid, saman - Ein får langt betre tid her i Surnadal. No brukar med «uhøgtidelege, kompetente og greie» eg eit femminutt til arbeid, medan det tok ein Barnehagane i Surnadal har hatt mange dyktige steinkast heimafrå. kollegaer. Han kunne gjerne sett at enno fleire stor halvtime med kjøring kvar veg i Trondheim. karar hadde arbeidd i barnehagen, men trur det Så no har eg fått ein time «ekstra» kvar dag. mest er ei myte at det har så mykje å seie til Dessutan rekk ein å gjera unna det nødvendige dagleg: i løpet av arbeidstida her; i Trondheim vart det - Muleg vi gir tilbod om litt andre ting; som mykje kveldsarbeid i tillegg. Det trur eg delvis kanskje litt andre leikar og fleire turar. Men alt i kan tilskrivast at barnehagane i byane brukar alt trur eg ikkje det er store forskjellen. utover det vanlege på landsbygda. mykje tid og energi på å konkurrere mot kvarandre, medan vi har eit langt tettare samarbeid Einingsleiar Kenneth Bergstad meiner uansett at Øystein Brørs er ein av desse mannebeina som og spelar på kvarandre her i Surnadal. det er heilt topp å få inn fleire mannlege no vandrar med friskt mot inn i ein kvardag fylt pedagogiske leiarar, etter å ha vore utan i dei 13 Det lokale samarbeidet har også Øystein merka åra han har arbeidd der: utafor arbeidstida: - Det er bra å få inn fleire menn både for blikk med skottklare pekefingrar. - Eg hyva meg med på revyen i fjorhaust. Eg organisasjonen, kollegaene og som rollemodel- kjente ikkje nokon av dei andre noko særleg frå lar for ungane. Men å vere kar i barnehage er Øystein har veksla mellom arbeid i barnehage før, men kjent blir ein, for det går med mange ikkje nokon walk-over i seg sjølv: Det viktigaste kveldar til øving. Så viss ein er villig til å gjera ein er at dei er dyktige pedagogar. av parkdressar,