Erasmus + 2016/17 Erasmus + 2016/17

Play with me and teach me R O K 2 0 1 7 , N U M E R 1 I 1 Poznajemy naszych partnerów 1 Dzień 2 Upo- wszechniani Erasmus+ 2 nauka po- przez zaba- wę Konkurs plastyczny 2 Dni Gier 3 Viva Hisz- pania 3 Festyn ro- dzinny 3 Harmono- gram dzia- łań 4 W Y D A N I A 2 0 1 7 - 0 6 - 2 1 na Sycylii W TYM NUMERZE: Erasmus+ na Sycylii D A T A 19 listopada, w sobotę w nocy, zaczęła się kolejna podróż z projektu Erasmus + ,, Baw się ze mną i ucz mnie ''. Mogłam w niej uczestniczyć razem z uczniami i nauczycielami z mojej szkoły. Wyjechaliśmy z Krosna o pierwszej w nocy, bo mieliśmy o szóstej lot z Krakowa. Za oknem samolo- tu rozpościerały się piękne widoki. Najgorsze były te wszystkie odprawy. Najbar- dziej bałam się, że mój głów- ny bagaż poleci na koniec świata, ale było wszystko dobrze. Dolecieliśmy cali i zdrowi. Już w pięknym Paler- mo czekały na nas nasze rodziny. Ja miałam mieszkać u dziewczynki o imieniu Oriana. Pisałyśmy ze sobą przed wyjazdem, ale na lotni- sku nie mogłam jej poznać. W końcu podeszła do mnie i mnie przytuliła. Byłam po prostu w szoku. Nie wie- działam co się dzieje. Po paru minutach pojechałyśmy do jej domu znajdującego się w Misilmerii, wraz z mamą Franceską. W domu przywi- tał nas tata Luigi i jej rodzeń- stwo. Zjadłyśmy włoski obiad, makaron z łososiem, a następnie poszłyśmy się roz- pakować. Pod wieczór wy- szliśmy na miasto, dlatego, że Oriana umówiła się z jej przyjaciółmi. Wszyscy byli bardzo mili i szybko ich po- lubiłam. W Włoszech śniada- nia są raczej na słodko, więc zjadłam kanapkę z nutellą. Po południu poszliśmy pozwie- dzać Misilmeri. To miastecz- ko jest malutkie, ale bardzo piękne. Najbardziej spodoba- ły mi się te wąskie uliczki. Poniedziałek był bardzo faj- ny. Rano było uroczyste przywitanie w szkole dzieci i nauczycieli z Cypru, Hiszpa- nii, Turcji i z Polski. Potem były różne gry i zawody po- dwórkowe. Odbywało się to na zewnątrz, bo była piękna pogoda. Ten dzień spędzili- śmy w szkole. Przez kolejne dni byliśmy także w szkole, graliśmy w różne gry ale oczywiście zwiedzaliśmy także różne miasta np. Cefa- lu, Marsalę, Erice. Wszędzie były prześliczne widoki. Nig- dy tych widoków nie zapo- mnę. Jeszcze w piątek zwie- dziliśmy Palermo. To miasto wywarło na mnie największe wrażenie. Przypominamy naszych partnerów MZSzOI SP14 – Krosno- szkoła koor- dynująca Szkoła Pod- stawowa Ger- masogeia – Cypr – nowy partner ÇİFTEH- VUZLAR ORTA- OKULU – szkoła w Stambule – Turcja CEIP JOSE ROD- RIGUEZ CRUZ – szkoła z Hisz- panii – nowy partner Cosmo Guastella – szkoła na Sycy- lii – Włochy – partner z po- przedniego projektu