Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 7

Huipputeknologian ja osaamisen lisäksi yrityksen yhtenä vahvuutena on se , että tuulivoiman koko ketju pidetään omissa , asiantuntevissa käsissä . Yritys kehittää tuulivoimahanketta alusta asti , hoitaa kaavoituksen ja YVA : n kuntoon , rakentaa itse voimalat ja sen jälkeen operoi niitä omistajan varmalla kädellä .
” Tässä työssä meillä on apuna meidän yhteistyöverkostomme , joka on käynyt läpi erittäin tiukan seulan ”, Ruopsa lisää .
Omistajuus vakaalla pohjalla Ehdoton vahvuus on tietysti sekin , että omistajakunnassa on myös kuntien ja kaupunkien omistamia energiayhtiöitä , jotka tarvitsevat sähköä omien yhteisöjensä arjen pyörittämiseen .
” Pitkäaikainen , vakaa omistajuus on ehdottomasti hyvä asia kokonaiskuvaa ajatellen ”, toteaa Ruopsa .
” Me olemme myös vastuullinen ja kasvollinen omistaja , joka tulee paikan päälle sinne , missä hanketta kulloinkin kehitetään ”, hän lupaa .
Vuonna 2010 perustetulla yhtiöllä on tällä hetkellä tuulivoimahankkeita kehitteillä useamman sadan megawatin edestä . Raaheen Kopsan kylään on valmistunut 17 tuulivoimalaa käsittävä 54 MW : n tuulipuisto ja Pyhänkoskelle neljän tuulivoimalan tuulipuisto sekä Merijärvelle kuuden voimalan puisto , kertoo Ruopsa .
” Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on tällä hetkellä 68 megawattia .”
Ajolistalla seuraavana : Keso ja Kaukanen Maaliskuussa 2021 Puhuri teki investointipäätöksen Keson ja Kaukasen tuulipuistojen rakentamisesta . Haapaveden kaupungissa sijaitsevaan Kesoon nousee seitsemän ja Kannuksen kaupungin alueelle rakennettavaan Kaukasen tuulipuistoon nousee kahdeksan tuulivoimalaa . Investointien arvo on runsaat 100 M €.
Keson hankkeen uskotaan soveltuvan erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm . sijaintinsa , vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi . Lisäksi hanke sijaitsee osin Puhurin omistamilla mailla .
Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2020 voimaan tulleen kaavan ja suunnitelmien mukaisesti . ” Alueelle tulevat tuulivoimalat ovat 247 m korkeita ja niiden roottorin halkaisija on 162 metriä ”, taustoittaa Ruopsa .
Ruopsan mukaan toisen hankkeen – eli Kaukasen – kaava on ollut valmiina jo useamman vuoden , mutta hanke tuli investointikypsäksi vasta nyt .
” Kaukaseen tulevat tuulivoimalat ovat samat kuin Kesossa , mutta kaavamääräyksistä johtuen hieman matalampia ”, hän kertoo .
Sekä Keson että Kaukasen tuulipuistot omistaa Puhurin täysin omistama tytäryhtiö Tuulikaarron Voima Oy . Molempien puistojen odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2023 alussa .
Loppusuoralla Hankila ja Parha Parhaillaan rakennetaan Haapavedellä Hankilan kahdeksan voimalan puistoa sekä Pyhäjoella Parhan kymmenen voimalan puistoa . ” Nämä puistot tuottavat vihreää energiaa valtakunnan verkkoon tämän vuoden lopulla ”, Ruopsa toteaa .
” Puhuri-perhe ” on puuhakkaana muutenkin . Puhurin tytäryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä ja Puhurin sisaryhtiöt Suhangon Tuulivoima Oy , Piipsan Tuulivoima Oy , Yhteistuuli Oy sekä jo mainittu tytäryhtiö Tuulikaarron Voima Oy kehittävät hankkeita Etelä-Lapin ja Pohjois- Pohjanmaan alueilla .
Puhuri Oy : lla on tuulipuistojen rakentamiseksi käynnissä YVA- ja osayleiskaavamenettelyjä Pyhäjärvellä , Raahessa ja Pyhäjoella sekä Lapissa . Lisäksi useita hankkeita on esiselvitysvaiheessa eri puolilla Suomea . n
Lisätietoja : www . puhuri . fi
2021 tuulivoimakatsaus enertec 7