Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 21

Kestääkö tiestö tuulivoimaprojektin kuljetusrumban ?

TEKSTI : SAMI J . ANTEROINEN
Porilainen West Coast Road Masters tekee kantavuusmittauksia tuulipuistojen ja erikoisreittisuunnittelun tueksi ja suorittaa rakentamisen aikaisiin mittauksia tuulipuistoissa .
TOIMITUSJOHTAJA JUHA-MATTI VAINIO kertoo , että laajan yhteistyöverkostonsa kautta yritys pystyy palvelemaan lähes kaikissa tiestöllä tehtävissä mittauksissa ja inventoinneissa .
” Me pyrimme aina löytämään sen asiakkaan kannalta parhaimman ratkaisun – ja meillä on tässä apuna kokenut tiimi ja kova kalusto ”, hän toteaa .
Toukokuussa 2012 perustettu West Coast Road Masters Oy on tehnyt tuulipuistomittauksia ja kantavuusmittauksia heti alusta asti . Kun 2010-luvun tuulivoimabuumi pääsi vauhtiin Länsi-Suomessa , yritystä on tarvittu moneen projektiin selvittämään , kestävätkö tiet painavia projektikuljetuksia .
” Tuulivoimayhtiöt , sähköyhtiöt ja ELY-keskukset ovat ottaneet tiiviisti yhteyttä , kun on tutkittu ja vertailtu eri reittejä ”, Vainio kertoo .
Testattua teknologiaa ” Syömähampaina ” yrityksellä on kolme pudotuspainolaitetta ja kolme levykuormituslaitetta .
” Me käytämme kantavuusmittauksissa KUAB FWD 50 -pudotuspainolaitetta ja talon kolmas laite saatiin nyt keväällä 2021 ”, Vainio kertoo .
Vainio tuntee ruotsalaisvalmisteisen KUAB : in jo vuodesta 1986 lähtien , jolloin hän aloitti kantavuusmittaukset silloisen TVH : n palveluksessa . Pudotuspainolaitteella mitatut taipumat ja niistä laskettu kantavuus kuvaavat hyvin tien pinnan ja rakenteen kykyä vastustaa pysyviä muodonmuutoksia .
” KUAB-pudotuspainolaitteen tierakenteeseen aiheuttaman kuormituksen kesto on noin 22 metriä sekunnissa – ja se vastaa hyvin raskaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusvaikutusta ”, taustoittaa Vainio .
Tarvitaanko paksumpi rakennekerros ? Laitteen keräämistä mittaustuloksista lasketaan laskentaohjelmistoilla tien kantavuus , jolloin samalla selviävät rakenteen mahdolliset kantavuuspuutteet . Mitoitusohjelmistoilla lasketaan asiakkaan kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakennekerroksen lisäämistarve , kertoo Vainio .
” Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä .”
Levykuormituskokeita varten taas tarvitaan erillinen levykuormituslaite , jolla kuormitetaan rakennetta tonnin välein kuuden tonnin maksimikuormaan asti .
Levykuormituslaitteella mitataan tuulipuistoissa nostoalueet ja myllyjen perustukset .
” Käymme tekemässä kantavuusmittauksia myös tuulipuistojen huoltoja varten ennen nosturin tuomista nostokentälle . Näin varmistetaan nostoalueen kantavuus ”, kertoo Vainio . Lisäksi pudotuspainolaitemittauksella tarkastetaan nosto alueelle johtavan tiestön kantavuus .
” Taipumat kirjataan ylös jokaiselta kuormitukselta ja saaduista kantavuusarvoista lasketaan tiiviyssuhde ”, kuvailee Vainio prosessia .
Rakennekerroskairaus kertoo mitä tie on ” syönyt ” Tiehommissa tarvitaan myös rakennekerroskairaa , jota käytetään mm . katu- ja tiealueilla vaurioituneiden kohtien rakennekerrospaksuuden ja materiaalien määrittämiseen ja näytteenottoon .
” Tien rakennekerrosten paksuudet mitataan ja kuvataan ikkunanäytteenottimessa . Näin selviää , onko tiepäällysteen alla pehmeiköitä ”, kertoo Vainio .
” Meillä on myös PANK-hyväksytty , vuonna 2016 perustettu kiviainelaboratorio tutkimuksia varten .”
Kalusto ja nuppiluku kolminkertaistunut West Coast Road Masters Oy : n kasvua kuvaa se , että yrityksen aloittaessa lähes 10 vuotta sitten tallissa oli vain yksi levykuormituslaite ja yksi pudotuspainolaite . Samaan tapaan työntekijöitä oli tuolloin kaksi , kun nyt on kuusi .
” Toiminta on laajentunut koko ajan . Nyt toimimme joka puolella Suomea ja myös Ruotsissa on käyty tekemässä mittauksia .” Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat erilaiset projektit laajemminkin Pohjoismaissa – ja myös Virossa .
” Kun mennään pitemmälle 2020-luvulle , niin näyttää siltä , että tarve tämän tyyppisille palveluille jatkuvasti kasvaa . Meillä on vaadittava asenne ja ammattitaito olla tukemassa tuulivoimaprojekteja hyvin monipuolisesti .” n
KUVA : JUHA-MATTI VAINIO
2021 tuulivoimakatsaus enertec 21