descobrim museu | Page 3

• 5.5. Activitats o 5.5.1 Primera reunió. SALA INTERACTIUS o 5.5.2 Sarangi, on ets?. BOSC SONOR o 5.5.3 Ballem? ÀMBITS DEL RENAIXEMENT I EL BARROC o 5.5.4 De qui són aquestes boques? ALTRES ÀMBITS o 5.5.5 Toquem? SALA D’INTERACTIUS o 5.5.6 A reveure, sarangi! BOSC SONOR 6. Els instruments que coneixerem al museu pàg. 42 7. A l’escola després de la visita pàg. 47 8. La implicació de les famílies en aquesta activitat pàg. 49 9. Bibliografia pàg. 50 3