descobrim museu | Page 2

ÍNDEX 1. Introducció general a totes les activitats del servei educatiu del museu de la música • 1.1. Indicacions generals • 1.2. Objectius de les activitats • 1.3. Recomanacions per al bon funcionament de la visita 2. Presentació i estructura de l’activitat pàg. 4 pàg. 7 “Descobrim el Museu de la Música” 3. La formació de mestres • 3.1. Descripció • 3.2. Objectius • 3.3. Materials 4. A l’escola, abans d’anar al museu • 4.1. Descripció • 4.2. Objectius • 4.3. Materials • 4.4. Activitats pàg. 8 pàg. 9 o 4.4.1 La correspondència del pont del sarangi o 4.4.2 El símbol del museu o 4.4.2 Les músiques i les imatges dels àmbits del renaixement i el barroc 5. Al museu: la visita • 5.1. Descripció • 5.2. Objectius • 5.3. Materials per fer servir a la visita • 5.4. Materials que s’enduran pàg. 27 2