Deltex 2019 Podzim - Page 11

s příkazy. Kromě této mobilní aplikace vyvinul Filip vlastní grafický programovací jazyk a připravil sadu různě obtížných programátorských úloh. Filip s touto prací zvítězil v okresním kole Středoškolské odborné činnosti. Krajského kola se však ze zdravot- ních důvodů nemohl zúčastnit, čímž se diskvalifikoval i z kola celostátního. V celostátním kole tak zvítězila maturitní práce jeho spolužáka Luboše Zápotočného ucmekod.eu, který se v okrese umístil až za ním. (Práci ucmekod.eu zde neprezentujeme, protože je složitá na vysvětlení, ale můžete se na ni podívat zde: https://www.delta- -skola.cz/ucmekod-eu) Celý maturitní projekt Filipa včetně posudků si můžete prohlédnout zde: https://www.delta-skola.cz/mobilni-aplikace-vyuzivajici-pocitacoveho Ing. Miroslav Balík, Ph.D., proděkan Fakulty informačních technologií ČVUT Praha, oponent práce: „Student prokázal schopnost analýzy problematiky předzpracování obrazu, jeho segmentaci a rozpoznávání QR kódů. Za tímto účelem vytvořil funkční mobilní aplikaci a dále navrhl jednoduchý jazyk pro zápis základních programovacích konstrukcí a sestavil program pro lexikální a syntaktickou analýzu a interpretaci vzniklého mezikódu. Vlastní práce je na vysoké úrovni, nadprůměrně řeší všechny body zadání.“ Oblast: Informační systémy / webové stránky Jana Stopková: Bakaláři – modul Inventarizace Většina žáků základních škol už nenosí domů žákovské knížky a pro komunikaci školy s rodiči se využívá in- formačního systému Bakaláři. Systém neslouží pouze pro komunikaci s rodiči, ale školy v něm vedou obvykle svou kompletní agendu. Skládá se z mnoha modulů. Jeden z těchto modulů – Inventarizaci – programovala Jana jako svoji maturitní práci. Umožňuje evidovat všechny inventární prostředky, generovat odpisy a nabízí také mnoho tiskových sestav. Jana se starala o návrh a funkcionalitu celého modulu. Pro dodržení jednotné- ho grafického stylu se o výslednou podobu postará profesionální grafik společnosti Bakaláři. Celý maturitní projekt Jany si můžete prohlédnout zde: http://b2015stopja.delta-studenti.cz/maturita/ strana 11