Deltex 2019 Podzim | Page 4

STUDIJNÍ PLÁN Obor: Informační technologie (18-20-M/01) Ve světě informačních technologií existuje nepřeberné množství profesí počínaje programátory, vývojáři webů, přes poskytovatele internetu, servisní techniky až třeba po grafiky a internetové marketéry. Ačkoliv jsou tyto profese hodně různorodé, všechny se potkávají v nějaké podobě s informačními technologiemi a všem přijde vhod i širší rozhled. Na DELTĚ připravujeme studenty ve dvou zaměřeních: „Programování“ a „Počítačová grafika a internetový marketing“. První dva roky se studuje společný základ, to poskytuje studentům dostatek času na vhodnou volbu zaměření. VŠEOCECNĚ-VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY počet hodin týdně předmět ročník 1. 2. 3. 4. celkem Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 Anglický jazyk 4 4 4 4 16 Matematika 5 4 4 3 16 Občanská nauka 1 2 - - 3 Dějepis 3 - - - 3 Fyzika 2 2 - - 4 Přírodní vědy 2 - - - 2 Ekonomika a účetnictví - 2 2 2 6 Tělesná výchova 2 2 2 2 8 Matur. seminář z AJ/MA - - - 2 2 Profilující předměty POČÍTAČOVÁ GRAFIKA a INTERNETOVÝ MARKETING počet hodin týdně předmět ročník 1. 2. 3. 4. celkem Cvičení z poč. grafiky - - 3 4 7 Praktický marketing - - 2 2 4 Komunikace - - - 2 2 PŘEDMĚTY ICT počet hodin týdně předmět ročník 1. 2. 3. 4. celkem Pís. a el. komunikace 3 - - - 3 Programování 2 2 - - 4 Základy databází - 2 - - 2 Výpočetní technika 3 3 2 2 10 Počítačové systémy a sítě 2 2 3 3 10 Internetové prezentace - 2 2 - 4 Počítačová grafika - 2 2 - 4 Linux - - - 2 2 Internetový marketing - - 3 - 3 Seminář k matur. projektu - - - 1 1 PROGRAMOVÁNÍ předmět ročník Algoritmy Cvičení z programování Databázové servery Mobilní aplikace Vývoj webových aplikací počet hodin týdně 1. 2. 3. 4. celkem - - 2 - 2 - - 3 2 5 - - - 2 2 - - - 2 2 - - - 2 2 Pozn.: Pokud se opět začne uvažovat o zavedení povinné maturity z matematiky, byly by ve 4. ročníku povinné oba maturitní semináře – tzn. jak z angličtiny tak i z matematiky. strana 4