Deltex 2019 Podzim | Page 3

7 důvodů, proč studovat na DELTĚ 1. Odborná výuka. Ve školním roce 2018/19 byla DELTA nejúspěšnější školou v IT soutěžích v Čes- ké republice, čímž opět potvrdila vysokou kvalitu výuky odborných předmětů, kterou zajišťují mimo jiné profesionální programátoři z předních českých firem a odborníci se zkušenostmi z reklamních agentur a např. České televize. Kvalitu výuky odborných předmětů vyzdvihla i Česká školní inspekce jako silnou stránku školy. 2. Všeobecně-vzdělávací předměty. O kvalitě výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů svědčí výsledky u státních maturit. V posledních třech letech skončili informatici z DELTY z angličtiny i z matema- tiky dvakrát v první desítce z 220 technických škol z celé republiky. 3. Hodnocení Českou školní inspekcí. Mezi silné stránky školy zařadila ČŠI vysokou odbornost vyučujících IT, kvalitu výuky angličtiny, výuku podle mezinárodních vzdělávacích konceptů, podporu nada- ných studentů a příjemnou pracovní atmosféru. „Jsme rádi, že takovou školu v našem kraji máme,“ řekl vedoucí inspekčního týmu Martin Valášek. 4. Příprava pro mezinárodní trh. DELTA své studenty cíleně připravuje pro mezinárodní trh. Do výuky začlenila vzdělávací koncepty zakončené mezinárodními certifikáty, spolupracuje s nadnárodními korporacemi a výrazně posílila výuku angličtiny, která se promítá prakticky do všech předmětů. V nepo- slední řadě její studenti jezdí na měsíční stáže do londýnských IT firem. 5. Spolupráce s Microsoftem a IBM. Společnosti Microsoft a IBM si vybraly soukromou školu Deltu pro ověření možnosti výuky nových technologií na středních školách v Česku. Pro Microsoft ověřuje škola oblast STEM a pro IBM internet věcí a umělou inteligenci. 6. Reálné projekty. Škola provozuje studentskou firmu eDELTA, ve které studenti řeší malé, reálné zakázky. V letošním roce například skladový systém pro firmu Junker Holice nebo software k rehabilitačním pomůckám pro Hamzovu léčebnu v Košumberku. 7. Pragmatické výhody studentů. Pololetní prospěchové stipendium v rozmezí 500 – 5 000 Kč (výše dle známek) dostává každý student až do průměru 1,8. Kromě peněz, které si můžete vydělat dobrými známkami, budete mít také svůj vlastní notebook – váš pracovní nástroj. Studium na DELTĚ přináší příjemné stránky. Takže otáz ka zní: „Jestli j si oprav du šikovný, tak proč studova t jinde?” strana 3