DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 21

Z aštita od složenih sajber napa- da postala je važno strateško pitanje, ali promišljajući o bezbednosti informacija i potencijal- nim štetnim posledicama, podjedna- ka pažnja mora se posvetiti i onim je- dnostavnijim, ali po integritet podata- ka organizacije ne i manje štetnim, bezbednosnim rizicima. Uz razmenu informacija koja je brža nego ikada pre, bezbedno rukovanje kancelarij- skom opremom bez ograničavanja svakodnevnih operacija od ključne je važnosti za preduzeća svih veličina, u svim oblastima. Enkripcija i brisanje hard diska Multifunkcionalni uređaji deo su svake kancelarije i iz dana u dan obrađuju veliki broj datoteka. Rezultat ove svakodnevne upotrebe – fotokopiranja, skeniranja, štampanja - jeste skladištenje velike ko- ličine dokumenata, uključujući i važne poverljive dokumente. Uzevši u obzir ovaj prioritet, neda- vno najavljeno 3. izdanje serije Canon imageRUNNER ADVANCE donosi niz preventivnih mera kako bi kompani- jama omogućilo da se izbore sa sigur- nosnim ranjivostima. Nastavljajući Canonovu tradiciju ponude najboljih sigurnosnih rešenja u klasi, najnovija generacija uređaja i dalje integriše veo- ma važne bezbednosne funkcije iz pre- thodnih izdanja, uključujući enkripciju hard disk drajva (HDD Encryption) sa FIPS140-2 validacijom za automatsku enkripciju podataka. Ovo znači da je hard disk odabranog imageRUNNER ADVANCE uređaja moguće šifrovati, te da će informacije ostati zaštićene od neovlašćenog pristupa čak i ako je disk izgubljen. Korisnicima serije imageRUNNER ADVANCE na raspolaganju je i funk- cija brisanja privremenih podataka sa hard diska u tačno određeno vreme. Administratorima sistema ostavljena je mogućnost da nasumičnim datoteka- ma izvrše overwrite diska devet puta i tako osiguraju da su svi fajlovi u potpu- nosti obrisani. Treće izdanje serije imageRUNNER ADVANCE donosi i verifikaciju siste- ma prilikom pokretanja. Korisnici mogu bezbedno otvarati programe na o- snovu funkcije Root of Trust (ROT). Ova ugrađena bezbednosna funkcija sprečava da napadači zaobiđu bezbed- nosne mehanizme MFP-ova, koji sadrže neke od najvrednijih informacija orga- nizacija. Produktivnost i jednostavnost upotrebe ImageRUNNER ADVANCE portfolio treće generacije (26 proizvoda i 7 seri- ja) osim najsavremenije bezbedno- sti nudi i intuitivan interfejs koji pruža prilagodljivo i fleksibilno iskustvo, te optimizaciju zadataka, čime od- govara na drugi važan zahtev svo- jih korisnika. Kombinujući funkcije glavnog menija sa brzim menijem (Quick Menu) i novom funkcijom vremenske ose, najnovija platfor- ma omogućava uređajima da čuvaju ponašanje korisnika, što pruža pre- čice za zadatke koji se učestalo po- navljaju. Odgovarajući na potrebe firmi da poboljšaju agilnost i sposobnost da rade sa bilo kojeg mesta, uređaji će biti opremljeni funkcijom QR-Code Direct Connection, što omogućava podešavanje Wi-Fi za direktnu konek- ciju pomoću podrazumevane iOS apli- kacije za kameru ili softvera Canon PRINT Business (CPB). Takođe, kako bi dodatno podržalo klijente, Canonovo BLI nagrađivano uniFLOW Online re- šenje zasnovano na cloud tehnologi- ji ažurira se istovremeno sa najnovijim portfolijom. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA