DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 22

Inovacijama do automatizovanog, brzog i kvalitetnog procesa štampanja Digitalna revolucija otvorila je vrata novim grafičkim rešenjima. Razvoj hardvera, medija i mastila u protekloj deceniji omogućio je kompanijama diversifikaciju ponude proizvoda i proširenje mogućnosti za poslovanje. Ovo se pozitivno odrazilo i na preduzeća specijalizovana za štampu znakova i reklama srednjeg obima, a pred kojie se kao ključni izazovi postavljaju poštovanje rokova izrade, te ušteda vremena i resursa. K ompanijama koje u svom po- slovanju koriste štampače sa ravnim ležištem, konstantne inovacije uređaja ovog tipa omogućile su da rade više, pametnije, brže i ispla- Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA tivije, a sve to uz pomoć samo jednog štampača. Tako je i 2019. godina počela u znaku inovacija. Vesnik novih rešenja u štamparskoj industriji srednjeg