DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 83

Poslovne aplikacije Nauka o podacima menja način na koji mnoge kompanije posluju. Visoko personalizovana korisnička iskustva, operativna efikasnost i poboljšana produktivnost zaposlenih samo su neke od prednosti koje preduzeća vide kada u proizvodnju implementiraju aplikacije nauke o podacima. Šta budućnost nosi Za kompanije je sada vreme da deluju u skadu s planovima za pri- menu aplikacija nauke o podacima. U narednoj deceniji, preduzeća koja ne uspeju da usvoje inteligentne tehnologije iskusiće, pored ostalih problema, slabu konkurentsku pre- dnost. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA