DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 82

Nauka o podacima Veštačka inteligencija Interdisciplinarno polje koje kombinuje statističke podatke sa konceptima računarske nauke kao što su mašinsko učenje i veštačka inteligencija kako bi se izvukli uvidi iz big data. U poslovanju, ovi uvidi – bilo da su isporučeni preko autonomnih integrisanih sistema ili u traducionalnim izveštajima – imaju potencijal da podstaknu inovacije i transformišu donošenje odluka. Sistemi ili mašine koji oponašaju ljudsku inteligenciju. Često korišćena naizmenično sa svojim potpoljima, uključujući mašinsko učenje i dubinsko učenje, veštačka inteli- gencija je postala sveobuhvatni termin za aplikacije koje obavljaju složene zadatke koji su nekada zahtevali ljudski input, kao što su online časkanje sa korisnicima ili igranje šaha. Mašinsko učenje Dubinsko učenje Ogranak veštačke inteligencije fokusiran na izgradnju sistema koji „uči” – ili poboljšanje performansi – baziran na podatke koje upotrebljava. Budući da se modeli mašinskog učenja mogu adaptirati bez eksplicitnog programiranja, oni su idealni za brzo pre- tvaranje velikih skupova podataka u vrlo precizna predviđanja budućih rezultata. Tehnika mašinskog učenja slobodno zasnovana na strukturi biološkog nervnog sistema. Podaci se prenose preko međusobno povezanih slojeva „čvorišta”, od kojih svaki obavlja operaciju pre nego što se rezultat prenese na sledeće čvorište. Obično se koristi u aplikacijama koje zahtevaju složene dedukcije, uključujući prepoznavanje lica. Gde se nauka o podacima i veštačka inteligencija ukrštaju Preklapanje veštačke inteligenci- je i nauke o podacima je značajno. Gotovo sve što se nalazi pod kišo- branom veštačke inteligencije stru- čnjaci za podatke danas mogu akti- vno iskoristiti za pružanje poslovne vrednosti. Jedini izuzeci su aplikacije koje ne zahtevaju podatke da bi funkcioni- sale i učile, koje su uglavnom stvari naučne fantastike. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA