DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 81

D anas više nego ikad kom- panije povećavaju timove za nauku o podacima i grade open source-centrične tehnološke stekove kako bi pronašle merljivu vrednost u big data. One koje to ne rade reskiraju da zaostanu. Šta je nauka o podacima? Dok se definicije termina big data stalno menjaju, veštačka inteligen- cija i njena subpodručja uvek su bila suštinski deo alata stručnjaka za po- datke. 50% Procenat vodećih organizacija koje trenutno ulažu u mašinsko učenje kao deo svoje digitalne transformacije $ 26B do $ 39B Količina novca koju su kompanije uložile u veštačku inteligenciju u 2016. godini 650 % Povećanje broja raspoloživih radnih mesta za stručnjake za podatke od 2012. godine Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA