DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 75

Projekat InnerEye razvija tehnike mašinskog učenja za automatsku delineaciju tumora, kao i zdrave anatomije, u 3D radiološkim slikama. zasnovane na cloudu, koji se integrišu sa softverskim proizvodima nezavi- snih proizvođača radi unapređivanja kliničkog radnog procesa zdravstvenih profesionalaca kao što su radiolozi- onkolozi, hirurzi, radiolozi i medicin- ski fizičari. A dokaz je u partnerima i in- tegracijama: InnerEye postaje dostu- pan kroz prvi AI pregledač rezultata za radiologiju, Northstar iz TeraRecona. Intuitive Surgical, globalni lider u ro- botski asistiranoj minimalno invazivnoj hirurgiji, sarađuje sa InnerEye timom na istraživanju primene mašinskog učenja u cilju poboljšanja hirurških ishoda. Spajanje tehnologije i zdravstvene zaštite kako bi se postiglo više Misija Microsofta je da osnaži svaku osobu i organizaciju da po- stigne više, a s tim u vidu, ambici- ja kompanije je da inovatori budu u mogućnosti da koriste AI i cloud da otključaju biološke uvide i razbiju podatke iz silosa u cilju istinski per- sonalizovanog razumevanja ljudskog zdravlja, i, zauzvrat, omoguće bolji pristup brizi, niže troškove lečenja i poboljšane ishode. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA