DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 61

se situacija u Srbiji takođe približila onoj u zemljama EU. Domaće firme takođe su prinuđene da velikom brzinom trasformišu način na koji obrađuju podatke korisnika. Imajući sve to u vidu, upotreba SSD-ova koji koriste enkripciju, poput onih iz Kingstonove UV500 serije, nameće se kao pravo rešenje da se osigurate za sadašnjost, kao i za budućnost. Ne samo da je implementacija novih poslovnih standarda postala obave- zna, kompanije takođe moraju imati i dokaze da su to uradile. Kingstonov UV500 se ovde takođe nameće kao jednostavno rešenje, imajući u vidu da su SSD uređaji iz ove serije u pot- punosti u skladu sa GDPR regula- tivom. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA