DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 59

što im je potrebno sada, u trenu- tku kada do potencijalnog problema nije ni došlo. Do skoro su se i kom- panije na sličan način odnosile pre- ma bezbednosti poslovnih podata- ka. Neke su implementirale mere zaštite, mnoge i nisu. Ovakav odnos prema poverljivim podacima bio je sasvim normalan i ustaljen, sve dok Evropska unija nije donela zakon da sve firme koje procesuiraju po- datke stanovnika EU moraju koristiti određene mere zaštite istih! Regulativa o zaštiti podataka lično- sti (skraćeno GDPR, kako ga većina nas poznaje) u potpunosti je imple- mentirana ove godine u Evropskoj uniji, a od skoro se primenjuje i u Srbiji. Osim detaljnog seta propisa kojih se kompanije od sada mora- ju pridržavati, usvojena je i kaznena politika, kako bi se osigurala potpu- na primena nove regulative. Kompanija Kingston jedna je od onih koje su brzo odgovorile na no- vonastalu situaciju donošenjem na tržište nove serije SSD uređaja koji se u potpunosti podudaraju sa GDPR propisima. UV500 serija SSD-ova donosi end-to-end zaštitu podataka i to uz pomoć hadrverske a ne soft- verske enkripcije. Šta to znači za biznis korisnike? Suština svega je da koristeći King- stonovo rešenje, vi kao korisnik ne morate da brinete o enkripciji, ona Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA