DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 55

Kršenje bezbednosti podataka i gubitak radnog mesta Kršenje bezbednosti podata- ka u kompaniji može biti iskustvo koje menja život kako kupcima ta- ko i zaposlenima – rezultat je naj- novijeg izveštaja kompanije B2B International i Kaspersky Lab „Od uspona do pada podataka: Rizici i benefiti uključeni u zaštitu ličnih podataka". Studija pokazuje da je 42% preduzeća širom sveta iskusi- lo najmanje jedno kršenje bezbed- nosti podataka u prošloj godini, od kojih su u dve petine slučajeva bili ugroženi lični podaci korisnika (41% za mala i srednja preduzeća i 40% za velika preduzeća). Što se tiče osoblja koje je uključeno u ove incidente, čak ni zaposleni na najvišim pozici- jama ne uspevaju uvek da zadrže svoje pozicije. Pokazalo se da ovi incidenti mogu uticati na sve zaposlene, nezavi- sno od ranga, a samo u 2017. go- dini svedočili smo širokom spektru ljudi koji su otpušteni kao rezultat kršenja bezbednosti podataka: od izvršnih direktora do zaposlenih na nižim funkcijama koji su otkrili po- datke o korisnicima. Naravno, za preduzeća ovo predsta- vlja više od samo izgubljenog „talen- ta”: 45% malih i srednjih preduzeća Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA