DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 53

Zaključak Kroz prethodne primere želeo sam da pokažem kako izgleda pri- mena mašinskog učenja i veštačke inteligencije na primeru koji može- mo nazvati svakodnevnim čak i u našim uslovima. Koncept Watson Studio platforme omogućava da se, od raspoloživih podataka, veo- ma brzo i bez potrebe za uglavnom nedostupnim Data Science vešti- nama, napravi prototip modela koji može da dokaže ili opovrgne ideje koje dobijate kada razmišljate o po- tencijalu zaključanom u svojim po- dacima ili podacima iz vama rele- vantne industrije ili tržišta. Nadam se da će vas ovaj tekst ohrabriti da krenete u eksperimen- tisanje u ovom domenu kako biste u potpunosti razumeli proces i iza- zove primene AI-baziranih rešenja. Tehnički tim IBM-a, kako lokalni tako i globalni, vam stoji na raspolaga- nju za pomoć i vođstvo na ovom pu- tovanju. Poštujući etičke principe „Fair AI”-a, naravno. Io Reference i dodatne informacije • YouTube kanal: IBM Watson Studio Learning Center: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzpeuWUENMK3u3j_hff- hNZX3-Jkht3N6V • Watson Studio Model Builder Tutorials: https://dataplatform.cloud.ibm.com/docs/content/analyze-data/ ml-model-builder-tutorials.html Watson Studio je sveobuhvatan set alata za kolaborativan rad na prikupljanju, pripremi, transformaciji, normalizaciji, obradi i smeštanju svih vrsta strukturiranih i nestrukturiranih podataka iz različitih izvo- ra, koji se dalje mogu koristiti za izveštavanje, vizuelizaciju, kreiranje- evaluaciju-unapređenje ML modela, neuralnih mreža, enforcement data governance polisa i srodne primene, u kolaboraciji sa preko 200 drugih servisa dostupnih na IBM Cloud platformi. Zbog svog jednostavnog korisničkog interfejsa i mogućnosti izvr- šenja naprednih zadataka bez programiranja ili skriptinga, Watson Studio je idealan za korisnike koji prilaze problemu kompleksne ana- litike velikih količina podataka bez prethodnog predznanja specija- lizovanih programskih jezika poput Python, Scala, R i slično, ali napre- dnim korisnicima koji imaju ova znanja omogućava direktno korišćenje ovih tehnologija u okviru platforme. Watson Studio je dostupan na IBM Cloudu, ali i kao lokalna insta- lacija za korisnike koji to žele. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA