DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 43

potencijalno povećati profit prelaskom na inkjet odmah ili ne. U današnjem vremenu izbor je jasan, dobre odluke ne treba odlagati. Šta izabrati? Ukoliko pogledamo ponudu kom- panije Epson na domaćem tržištu, možemo videti da je izbor širok i pokriva potrebe svih tipova ko- risnika i kompanija. Povoljni 4-u- 1 model EcoTank L6190 koji dola- zi sa dovoljno mastila za štampu u naredne tri godine, sa ultra niskim troškovima štampe po stranici, za- dovoljiće potrebe najšireg spektra malih preduzeća i biznisa. Osim gore pomenute ekonomičnosti, on dono- si i pregršt drugih povoljnosti kao što su Wi-Fi povezivanje, dvostrano štampanje i prednji držač papira u koji staje do 250 listova. Za grupe korisnika srednje veličine, model kao što je Epsonov Workfoce WF-C5790 pokriva zahteve poslovne štampe, povećava produktivnost i to uz minimalne potrebe za inter- vencijama i vrlo malim uticajem na životnu sredinu. Ovaj model koristi i do 90% manje energije od laserskih štampača, a takođe donosi dvostra- no štampanje, skeniranje, kopiranje kao i dodatne funkcionalnosti koje proizilaze iz Epsonovih unikatnih softverskih alata. Epson takođe ima raznovrsnu po- nudu i za velike i zahtevne sisteme, poput modela iz WF-C8690 seri- je, koji ostvaruju izuzetne rezultate uz minimalnu potrošnju električne energije, zahvaljujući čemu se sma- njuje nepovoljan uticaj na životnu sredinu i jača reputacija korpora- tivne društvene odgovornosti (CSR). Ovaj štampač ne samo da brzo štampa svakodnevne A4 dokumente, već ujedno omogućava raznovrsne primene A3 dokumenata, kao što su brošure za upotrebu u kompaniji, radne verzije brošura za lekturu, una- krsne Excel tabele, građevinski pla- novi, radni listovi za učionice, pam- fleti i još mnogo toga. Za one kom- panije kojima je brzina štampe jedan od prioriteta, Epsonovi modeli WF- C17590 (75 stranica u minutu) ili WF- C20590 koji postiže i do neverovatnih 100 stranica u minutu, zadovoljava- ju potrebe i najzahtevnijih sistema. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA