DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 4

Milovan Matijević, analitičar ICT tržišta i direktor konsultantske kompanije Mineco-Computers Dug put od podatka do mudre odluke Uprkos rasprostranjenom poznavanju vrednosti podataka, mali broj kompanija u Srbiji ima implementiranu strategiju o podacima. Korišćenje podataka za donošenje poslovnih odluka nije nešto novo, ali rizici u odlučivanja se smanjuju tek kada podaci dožive nekoliko vezanih transformacija, tako da je dug put od informacije, preko znanja, do mudre odluke. K ada kompanije jednom za- počnu donošenje odluke na bazi podataka, prvi izazov je kako i kada da se zaustavi sa pri- kupljanjem novih izvora podataka, a odmah zatim se nameće zahtev tre- nutne dostupnosti svih tih podata- ka. Ova dva faktora odlikuju sadašnji Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA trenutak u upravnjanju podacima, kako na globalu tako i u Srbiji. Prvi faktor je eksponencijalni porast obi- ma i raznovrsnosti podataka. To uključuje sve veći broj nestrukturi- ranih podataka: e-poruke, web-stra- nice, dokumenti, slajdovi, neformal- nih razgovora i enormne količine