DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 29

nova pružaju kao vrhunski servis ba- ziran na cloud infrastrukturi. Zamislite onda kakva šteta bi bila napravljena da se sajber kriminalci dokopaju tih po- dataka! Informacije koje obezbeđuju bespi- lotne letelice, kao što su putanje leta, fotografije, video snimci iz vazduha i mape, pružaju akterima pretnji ključna obaveštenja za prvu fazu svakog saj- ber ili fizičkog napada - izviđanje. Za one koji žele da targetiraju klju- čne infrastrukturne objekte, kao što su energetska postrojenja ili vodene brane, na primer, analiziranje kom- plikovanih detalja i slika takvih obje- kata moglo bi lako pružiti informacije koje bi mogle biti korisne u budućem napadu. Akter pretnje bi mogao da se usmeri na različite tehnologije kako bi otkrio ko je vendor CCTV kamera ili biometrijskih/elektronskih brava za vrata koje preduzeće možda koristi, a koji bi onda mogao biti istražen da bi se pronašli pravi alati koji bi ih mo- gli zaobići. Naravno, detaljan pregled ose- tljivih oblasti mogao bi kriminalcima i potencijalnim teroristima otkriti gde bi se generalno mogli nalaziti bez- bednosni gepovi i otvoriti im put za iskorišćavanje tih gepova. U slučaju kompanija koje se bave isporukom i logistikom, akter pretnji bi možda želeo da pregleda unapred pro- gramirane putanje leta kako bi stekao uvide u to koji paketi se isporučuju gde i kome, da bi ih presreo radi svo- je dobiti. Posedovanje informacija o tim putanjama leta moglo bi ga onda staviti u idealnu poziciju za preduzi- manje takve operacije. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA