DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 19

privatnih podataka. Finansijska in- dustrija je do sada prednjačila zbog posla kojim se bavi. Od ostalih in- dustrija, odnosno sfera društva, kao što je npr. zdravstveni sistem, koje kasne u digitalizaciji svojih usluga, dosta zavisi u odnosu na to koliko su spremni za zamenu zastarelih IT in- frastruktura odnosno informacionih sistema. Podaci sve više prelaze u ruke stvarnih vlasnika - krajnjih korisni- ka. S tim u vezi, ostaje da se vidi da li će industrije naterati da se prila- gode na tu činjenicu tržište ili regu- lativa. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA