DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 124

Ranko Potkonjak Važnost provere ranjivosti informacionih sistema Skeniranje ranjivosti je organizovani pristup testiranju, identifikaciji, analizi i izveštavanju o potencijalnim sigurnosnim problemima na mreži. S vaki put kada se neki uređaj spoji na internet postoji rizik da haker iskoristi određenu ranjivost kako bi pokušao da dobije pristup vašoj mreži i mrežnim resur- sima. Ova igla u kibernetičkom pla- stu sena može uzrokovati haos na mrežama i na računarima. Najgore je to što te ranjivosti mogu uzroko- vati puno više problema od dosa- dnih i neželjenih reklama. One mogu Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA poput crva proći kroz mrežu i ukra- sti važne informacije i druge podatke kritične za uspešnost poslovanja. Ranjivost je definisana kao slabost u računarskoj logici (npr. program- skom kodu) koja se može naći u sof- tveru i hardverskim komponentama, koja, ako bude iskorišćena, može imati negativan uticaj na poverlji- vost, integritet ili dostupnost resur- sa. Mitigacija ranjivosti u ovom kon-