DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 108

bezbednosti takođe stavlja veliki te- ret na IT timove. Manuelna korelaci- ja podataka između sistema i identi- fikacije odgovarajućih akcija sagoreva dragocene sate. Zauzeti administrator ne sme mentalno da sastavlja različite događaje u raznim proizvodima da bi shvatio da postoji napad ili kom- promitovanje koje je u toku. Zaista, istraživanje pokazuje da organizaci- je srednje veličine provode prosečno sedam dana mesečno u identifikaciji i remedijaciji inficiranih računara. Nije iznenađujuće da 48% IT menadžera redovno troši ekstra sate. Sinhronizovana bezbednost: sajber bezbednost kao sistem Prosipanje sve više i više novca na pojedinačna bezbednosna rešenja više nije realna dugoročna solu- cija. Iako jedinstvena rešenja sajber bezbedno-sti mogu da adresira- ju specifične vektore napada, sajber kriminalci će i dalje biti u mogućnosti Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA da eksploatišu gepove među point rešenjima i iskorišćavaju nedostatak konektivnosti. Organizacijama je potreban slojevit pristup bezbedno- sti, onaj gde se proizvodi povezuju i dele informacije. Vreme je da se pri- hvati ovaj novi pristup. Vreme je za Sinhronizovanu bezbednost. Sinhronizovana bezbednost (Syn- chronized Security) je sajber bez- bednost kao sistem. Bezbednosna rešenja se povezuju međusobno u realnom vremenu preko Security Heartbeata, radeći zajedno radi borbe sa naprednim pretnjama. Ova autom- atizacija unapređuje vašu odbranu, odgovarajući automatski na događaje, tako da možete da ublažite rizik i smanjite vreme i napor koji se troše na upravljanje IT bezbednošću. Samo povezivanje velikih tačaka sajber bez- bednosti na ovaj način može vam stvo- riti sistem koji prevazilazi point izazove i omogućava da kreirate dugoročne bezbednosne strategije koje rade za vaše poslovanje. Sinhronizovana bez- bednost je izgrađena na tri stuba: Otkrivanje, Analiza i Odgovor. Ovi stu- bovi omogućavaju da bezbednosne komponente postanu više od zbira svojih delova tako što rade zajedno da bi se ostalo korak ispred napadača. Što je više bezbednosnih servisa koji dele informacije u realnom vre- menu u sistemu Sinhronizovane bez- bednosti, to možete imati više kori- sti od njihove interkonektivnosti. Tri su načina na koja Sinhronizovana bez- bednost podiže vašu zaštitu, istovre- meno pojednostavljujući upravljanje IT bezbednošću: - Smanjenje vremena odziva na inci- dent: 3,3 sata na 8 sekundi Identifikovanje i remedijacija infici- ranih računara je težak zadatak koji uzima prosečno 3,3 sata po mašini. Automatski odgovor na pretnje Sin- hronizovane bezbednosti smanjuje to na samo 8 sekundi - Ona automatski odgovara na pre- tnje i pruža detaljnu analizu tačno ono- ga što se desilo u celoj vašoj infrastrukturi,