CSR_rapport_ny.pdf May. 2014 | Page 2

Titel CSR-partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og virksomheder Forfattere Center for Socialøkonomi Layout Center for Socialøkonomi ISBN 978-87-993634-0-7 Udgiver Center for Socialøkonomi Reventlowsgade 14, 5. tv. 1651 København V