Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra febrer 2023 | Page 2

17 / 01 / 2022 22-03
TRAMVIA METROPOLITÀ SA i TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA
Regular la col · laboració amb Tramvia Metropolità SA i Tramvia Metropolità del Besòs SA en la difusió de les activitats culturals del Consorci i , en concret , en la promoció i comunicació de les temporades artístiques de L ’ Auditori , dins del
- Fins al 31 de desembre de 2022 . marc d ’ activitats d ’ interès general que duu a terme la pròpia Institució de conformitat amb els seus fins fundacionals , a canvi del compromís del Consorci a difondre la seva col · laboració , entre altres accions .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
31 / 12 / 2021 21-113
INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Regulació de les aportacions de l ’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat al Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra pel desenvolupament del projecte Apropa Cultura amb la finalitat de contribuir amb la tasca que fa l ’ entitat de generar una xarxa potenciadora de sinèrgies entre els equipaments culturals i les entitats socials amb l ’ objectiu d ’ aproximar la cultura a totes les persones amb risc de vulnerabilitat social i regular-ne els drets i obligacions de les parts .
Aportació al Consorci de 219.000 euros distribuïda en tres anualitats a raó de 73.000 , pels anys 2021 , 2022 i 2023 .
Tres anys , iniciant-se al 2021 i fins al 31 de desembre de 2023 .
30 / 12 / 2021 21-106 FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ – PALAU DE LA MÚSICA
29 / 12 / 2021 21-107 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Donar suport a la creació artística en l ’ àmbit de la música contemporània , per dur a terme el co-encàrrec d ’ una composició original per a quartet de saxos al compositor Jörg Widman per a ser estrenada en el marc de la gira ECHO Rising Stars de la temporada 21-22 per Kebyart Ensemble , artistes presentats per L ’ Auditori de Barcelona i el Palau de Aportació del Consorci de 3.000 euros . la Música Catalana . L ' Auditori i el Palau abonaran al 50 % els honoraris del compositor , establerts en 6.000 euros en total .
Encàrrec de gestió per part de l ’ Institut de Cultura de Barcelona ( ICUB ) al Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra per a la gestió de la Banda Municipal de Barcelona amb efectes des del dia 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022
Aportació al Consorci de 512.817,52 euros exempts d ’ IVA .
Fins a la data de l ’ estrena de l ' obra , prevista pel 24 d ' abril de 2022 .
Prorrogat fins el 31 / 12 / 2023
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
22 / 12 / 2021 21-100
JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Donar continuïtat a l ’ adhesió al programa Apropa Cultura amb l ’ objectiu de facilitar l ’ accés a la programació cultural a
persones que pertanyen a col · lectius en risc d ’ exclusió social o amb discapacitat . La participació en el programa
comporta el pagament d ’ una quota anual de manteniment de 1.500 euros més IVA .
Aportació al Consorci de 1.500 euros
Un any , iniciant-se la seva vigència el dia 26 de febrer de 2022 .
14 / 12 / 2021 21-83 ASSOCIACIÓ RIBORQUESTRA
Col · laboració amb l ’ Associació Riborquestra en el projecte que promou aquesta Associació , anomenat “ Panera Cultural ”, consistent en la venda de butlletes pel sorteig de Nadal que organitzen l ’ escola Cervantes , l ’ Institut Verdaguer i la mateixa Associació i en la que hi participen tots els membres de l ' Associació així com les persones participants dels
- Un mes des de la data de la seva signatura . altres projectes que desenvolupen . L ’ Auditori aportarà al projecte diverses invitacions a concerts i / o materials que formen part de l ’ activitat i programació del projecte educatiu i l ’ Associació , per la seva part , s ’ ocuparà de la distribució d ’ aquest material entre els seus socis un cop resolt el sorteig de Nadal .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
14 / 12 / 2021 21-98 MARAGDA MEDIATICA SL
Col · laboració per dur a terme l ’ estrena i presentació del documental “ Música , la Medecina de l ’ Ànima ”, que aborda els beneficis de la música en persones amb malalties mentals , el dia 15 de desembre de 2021 a la Sala 2 Oriol Martorell .
- Fins al dia 15 de desembre de 2021 .
Aquest acte s ’ emmarca dins de les accions que L ’ Auditori duu a terme per celebrar el 30è aniversari de La Marató de TV3 i al qual es convida als abonats de L ’ Auditori i a les entitats socials que han participat en el documental .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
16 / 11 / 2021 21-80 SECRETARIAT DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA Dur a terme la trobada anual de corals infantils sota el nom Un pont de cançons . -
16 / 11 / 2021 21-77 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA
28 / 10 / 2021 21-71 INSTITUT ESCOLA ARTÍSTIC ORIOL MARTORELL
Donar a conèixer l ’ activitat cultural del TNC als abonats de L ’ Auditori i l ’ activitat de L ’ Auditori als abonats del TNC durant les temporades 2021-2022 , 2022-2023 i 2023-2024
Col · laboració amb l ’ Institut Escola Artístic Oriol Martorell per gestionar la participació dels seus alumnes en l ’ activitat de la Banda Municipal de Barcelona .
-
Quatre anys des de la data de la seva signatura . Es contempla una pròrroga amb una durada màxima de 4 anys addicionals , podent prorrogar-se anualment . Amb efectes des del 12 de novembre de 2021 i una durada de tres temporades , 2021-2022 , 2022-2023 i 2023-2024 , podent-se prorrogar expressament per períodes de temporada , fins a un màxim de tres temporades més .
- Des del dia de la seva signatura fins al 30 de juny de 2022 .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
21 / 10 / 2021 21-48
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU i FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ – PALAU DE LA MÚSICA
Coordinació del projecte “ Suport a la creació artística en l ’ àmbit de la música contemporània de l ’ òpera ” creat amb l ’ objectiu de pal · liar els efectes de la crisi generada per la COVID-19 i que compta amb el suport de l ’ Ajuntament de Barcelona . mitjançant una aportació de 350.000 euros concedida al Palau de la Música . L ’ aportació de l ’ Ajuntament de Barcelona es repartirà entre les entitats part del conveni a parts iguals , un cop descomptats un 7,5 % corresponent a despeses de gestió ( 26.250 euros ). L ’ import final que gestionarà cada equipament serà de 107.917 euros
Aportació de 350.000 euros de l ' Ajuntament de Barcelona a distribuir entre les 3 entitats part del conveni a parts iguals , un cop descomptats un 7,5 % corresponent a Fins al 31 de desembre de 2023 . despeses de gestió ( 26.250 euros ). L ’ import final que gestionarà cada equipament serà de 107.917 euros
18 / 10 / 2021 21-59 FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA I VESC SL
29 / 09 / 2021 21-24 FUNDACIÓ FOLCH I TORRES
Cessió dels drets per a la promoció , venda i producció en gira de l ’ espectacle tradicional “ Ullsclucs ” per part de L ’ Auditori i la Fundació Mediterrània a l ’ empresa VESC SL en les representacions que tinguin lloc durant la Temporada 21 / 22 Aportació al Consorci de 9.800 euros . arreu del Territori . Col · laboració per a la recerca sobre el llegat de Joaquim Folch i Torres i Orsina Baget que custodien la Fundació Folch i Torres i el Museu de la Música de Barcelona .
-
Un any des de l ’ endemà de la seva signatura , amb possibilitat de pròrroga per un altre any .
Tres anys des de la data de la seva signatura , prorrogable per tres anys més .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
15 / 09 / 2021 21-41 FUNDACIÓ BANCÀRIA “ LA CAIXA ”
Col · laboració amb la Fundació Bancària Caixa d ’ Estalvis i Pensions de Barcelona “ la Caixa ” per a la realització del
programa Apropa Cultura , amb una aportació per part de l ’ Àrea de Cultura i l ' aportació per part dels centres CaixaForum
Barcelona , CaixaForum Girona , CaixaForum Lleida , CaixaForum Tarragona i CosmoCaixa .
Aportació al Consorci de 40.557,85 euros .
Un any des de la data de la seva signatura .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament
10 / 09 / 2021 21-45 FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL
27 / 07 / 2021 21-49 CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
22 / 07 / 2021 21-53 FUNDACIÓ BACH ZUM MITSINGEN
Col · laboració en el cicle de concerts “ Sampler Sèries ” que organitza L ’ Auditori del 30 de setembre de 2021 al 15 de juny de 2022 .
Aportació al Consorci de 15.000 euros IVA inclòs .
Fins a la finalització del cicle .
Col · laboració en activitats d ’ interès general , fonamentalment la difusió i promoció de la cultura , amb la finalitat d ’ intercanviar informació i col · laborar en la realització d ’ accions que siguin d ’ interès mutu d ’ acord amb les missions - Dos anys a partir de la seva signatura . d ’ ambdues entitats . Col · laboració entre la Fundació Bach Zum Mitsingen i el Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , mitjançant el Museu de la Música de Barcelona , per a la promoció i difusió del patrimoni musical , especialment la música de J . S . Bach , a través
- d ’ activitats i concerts amb instruments barrocs i criteris històrics vinculats al discurs i a les col · leccions del Museu de la Música de Barcelona .
22 / 07 / 2021
21-50
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Instal · lació del sistema de ticketing de L ’ Auditori a les taquilles del Palau de la Virreina per a la gestió , administració i
venda d ’ entrades respecte de les entrades corresponents a espectacles i programacions artístiques proposades per
L ’ Auditori mitjançant aquest sistema de venda d ’ entrades .
-
Tres anys des de la data de signatura , prorrogant-se de forma expressa i no tàcita , mitjançant la subscripció d ’ una o vàries addendes , i per un període addicional no superior a 4 anys .
Entrada en vigor el dia de la seva signatura i anb una durada inicial de quatre ( 4 ) temporades ( 2021 / 2022 , 2022 / 2023 , 2023 / 2024 / 2025 ). A aquests efectes , es considera temporada el període comprès entre l ’ 1 d ’ agost de cada any i el 31 de juliol de l ’ any següent .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament