conv-19125_radim_01_2019_z-compressed

SPOLOČNE VYTVÁRAME NÁŠ SVET Človek si musí vybrať a nie prijať svoj osud.“ Paulo Coelho Bezplatný časopis nielen pre ľudí so stómiou vydávaný spoločnosťou ConvaTec 1/2019 Pogram pre ľudí so stómiou Vaša príručka na zotavenie sa po stomickej operácii 2. diel