Clique Retail Katalog Sverige Clique Retail Katalog 2019 | Page 3

CLIQUE RETAIL Våra Mervärden Pålitlighet Som lagerhållande grossist med en väl fungerande logistikfunktion kan vi ge dig snabba och säkra leveranser. Lönsamhet Vi ger dig goda möjligheter att sälja volymprodukter med både hög säljbarhet och goda vinstmarginaler. Cash Flow Genom vår lagerhållningsidé har vi möjlighet att tillhandahålla ett brett sortiment med ett brett färgutbud. Vi tar lagerrisken! Flexibilitet Utöver den grundkollektion vi presenterar i denna katalog kan vi även varuförsörja dig med produkter ur andra koncept.