Clique Retail Katalog Sverige Clique Retail Katalog 2019 | Page 2

Corporate Social Responsability Som företag kan New Wave Group påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi har valt att samla vårt arbete kring miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). När du köper en produkt av oss bidrar du till att vi förblir en stark leverantör som kan ta ansvar! ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH Ackordet är ett bindande femårsavtal som ska förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh med fokus på byggnad, el och brandsäkerhet. Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvar. Business Social Compliance Initiative New Wave Group är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett initiativ under ledning av Foreign Trade Association (FTA) för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i leveran­törs­kedjan. TEXTILE EXCHANGE Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av ekologisk bomullsodling. Idag är utbudet av ekologisk bomull inte tillräckligt stort för att mätta den stigande efterfrågan. HAND IN HAND Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande. På sju år har organisationen skapat mer än 1,7 miljoner jobb i några av världens fattigaste länder. Det innebär att cirka 5 miljoner människor har kunnat lämna extrem fattigdom och att hundratusentals barn kunnat gå från arbete till skola. New Wave stöttar Hand-in-Hand så att tre hela byar kan ingå i projektet. Det kommer hjälpa ca 1.500 människor i att långsiktigt förändra sin livssituation. CLEAN SHIPPING INDEX Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav. SE 14-218 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 Öko-Tex standard 100 Öko-Tex standard 100 betyder att miljömässig hänsyn tagits under tillverklingen av produkten och det finns inga skadliga ämnen i produkten. Läs mer om Öko-Tex på www.oeko-tex.com