Chytrolín č.2/2019 Chytrolín č.2 - Page 2

Velikonoce Svatý týden Začíná Květnou nedělí, graduje svatým třídenním, tj. Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, končí před slavností Vzkříšení. Modré pondělí: pondělí Na Modré pondělí dětem a studentům začínaly jarní prázdniny. Šedivé úterý: úterý V tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Škaredá středa ( S azometná či Černá) : Jidáš ten den na Ježíše žaloval. Sazometná - vymetávaly se saze z komína, Smetná. V tento den se nemá podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by mu to mohlo vydržet každou středu v roce. Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuštění. Uklízelo se a smetí se odnášelo na křižovatku cest, aby se nedržely v domech blechy. Aby stavení opustil hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. Na Zelený čtvrtek utichaly zvony - "odlétaly do Říma". Místo zvonů se však ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky a klapačky - "klapání" Velký pátek: Toto byl den hlubokého smutku a dodržoval se přísný půst - na památku ukřižovaného Ježíše Krista. Nemělo se pracovat na polích ( h ýbat se zemí ) , nemělo se prát prádlo. Přesto symbolem Velkého pátku byla voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se chlév a omývala zvířata. Také se tento den děly zázraky - zem se otevíra la, aby ukázala své poklady. 2