"CC" NGO's Newsletters May_Newsletter

Տեղեկագիր

ամսական

Մայիս 2018

«Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական հասարակական կազմակերպություն

այս համարում

Սիրելի՛ ընթերցող,

Տեղեկագրի այս համարում ամփոփել ենք մայիս ամսվա ընթացքում կազմա-կերպության ծավալած գործունեությունը և սիրով քեզ ենք ներկայացնում կատարված աշխատանքներն ու դրանց արդյունքները:

Նոր մոտեցումներ՝ նոր արդյունքներ