"CC" NGO's Newsletters August_Newsletter_Arm | Page 2

Ծրագրին մասնակցած ուսանողները ծանոթացան ուսանողական կյանքում և կրթական համակարգում առկա խնդիրներին և բացերին, հղեցին իրենց հարցերը ավագ կուրսերի ուսանողներին, ձեռք բերեցին նոր ընկերներ։ Ծրագիրն անցավ ջերմ մթնոլորտում և փորձի փոխանակման հրաշալի հնարավորություն էր առաջին կուրսեցիների համար:

2

Ազատ ուսանողների ֆորում

Այս ամիս Ազատ Ուսանողների Ֆորումն իրականացրեց «Ես արդեն ուսանող եմ» ծրագիրը բուհ ընդունված երիտասարդների համար։ Ծրագրի նպատակն էր ուանողներին ծանոթացնել ուսնողական կյանքին, ուսանողների իրավունքներին ու պարտականություններին, իրենց կողմից ընտրված բուհերին և մասնագիտություններին։