"CC" NGO's Newsletters August_Newsletter_Arm

Տեղեկագիր

ամսական

Օգոստոս 2018

«Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական հասարակական կազմակերպություն

Սիրելի՛ ընթերցող,

Տեղեկագրի այս համարում ամփոփել ենք օգոստոս ամսվա ընթացքում կազմա-կերպության ծավալած գործունեությունը և սիրով քեզ ենք ներկայացնում կատարված աշխատանքներն ու դրանց արդյունքները:

Նոր

ծրագրեր՝

նոր մոտեցումներ