BNL4-2020 | Page 2

2 | BNL | December 2020 | INHOUD

IN DIT NUMMER 11

18

Samen tegen cybercriminaliteit
DIGITALISERING
“ Sommige bouwplaatsmedewerkers zijn ‘ op ’ en snakken naar hun pensionering ”
FREEK SMID

24 36

De flexibiliteit van beton , staal en hout
INNOVATIE
“ Veel startups worden geleid door jonge mensen ”
ROBBERT VAN HELVOIRT
Omslag : Gijs Webbink | Foto : René van den Burg
BNL is het verenigings magazine van Bouwend Nederland . In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de vereniging , ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden . De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging , namelijk het binden , boeien en verenigen van de leden .
Wilt u reageren ? Stuur een mail aan : a . nieuwenhuis @ bouwendnederland . nl .