BNL 2-2020 | Page 3

COLUMN | Juli 2020 | BNL | 3 INHOUDSOPGAVE 04 BOUW IN BEELD VAN DE VOORZITTER NU ERKENNING STRAKS UITVOERING 06 DOORBOUWEN IN CORONATIJD 11 DE CORONAPIEPER 14 KLIMAATADAPTIEF BOUWEN MET DE NATUUR 17 18 20 22 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021 NU BOUWEN AAN MORGEN RESULTATEN MARKTVISIES WET KWALITEITSBORGING Na ruim een jaar kregen we 8 juni eindelijk erkenning voor iets wat Bouwend Nederland al sinds de uitspraak van de Raad van State benadrukt: de bouwsector loopt de grootste klappen op door stikstof, maar draagt met 0,6 procent nauwelijks iets bij aan de uitstoot. De commissie Remkes is eruit en dringt aan op een investeringsfonds, natuurherstel en een goed onderbouwde drempelwaarde. Maar zijn we er daarmee? 23 27 32 35 36 39 BNL IN BRUSSEL REGIOKATERN INNOVATIE RAZENDSNEL STIKSTOFVRIJ 10 MANAGEMENTVRAGEN AAN… LOTTE VAN HOUWELINGEN TROTS BOUWBEDRIJF DE NIJS 100 JAAR ADVIES NOW-REGELING Het antwoord is nee. Het kabinet is nu aan zet. Pas dan kan de locomotief van de economie verder op stoom komen. Ik roep minister Schouten op het advies van de commissie snel over te nemen. Maar net zo belangrijk is het dat we laten zien dat doorbouwen van groot belang is voor herstel van de economie en van onze sector. Want naast stikstof hebben we ook nog steeds te kampen met PFAS en de coronamaatregelen. Gelukkig heb ik juist nu veel mooie voorbeelden gezien van echte #doorbouwers. Zowel leden als opdrachtgevers geven in onze campagne een krachtig signaal: de sector kán op een veilige en verantwoorde manier verder bouwen aan Nederland! Meer dan 18.500 keer werd de #doorbouwers gebruikt op social media. Met sprekende voorbeelden van de wendbaarheid én innovativiteit van onze sector. We staan er in deze BNL uitgebreid bij stil. 43 44 COLUMN GERTRUD VAN ERP VISPASSAGE Uiteraard zijn we er nog niet. Bouwend Nederland blijft zich daarom iedere dag hard maken voor een gezonde bouw en infra, voor de korte én langere termijn! 45 ONMISBAAR 47 VERENIGING 53 BNL IN DE MEDIA MAXIME VERHAGEN