BNL 2-2020 | Page 2

2 | BNL | Juli 2020 | INHOUD IN DIT NUMMER 12 19 “De Veilig-quiz is één van de resultaten van onze denktank” ANDRÉ DE GELDER “Innovatie voor ieder bedrijf inzetbaar” HARRY WISSE 24 41 Zelf beschermingsmiddelen maken INNOVATIE “We kunnen de hele keten verduurzamen” GERARD VAN DER VEER Omslag: André de Gelder - Rots Bouw | Foto: René van den Burg BNL is het verenigings magazine van Bouwend Nederland. In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de vereniging, ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden. De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging, namelijk het binden, boeien en verenigen van de leden. Wilt u reageren? Stuur een mail aan: [email protected].