BNL 1-2020 | Page 24

24 | BNL | Maart 2020 | Tekst | Eva van Beveren INNNOVATIE Zonlicht in tunnel De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, hebben echt te maken met een wereldprimeur”, vertelt Sminia via de A44, naar de A4 bij Leiden. Onderdeel van deze nieuwe trots. Een lenssysteem – voorzien van gps - draait mee met de verbinding, is een tunnel met wel heel bijzondere verlichting. zon, bundelt dit licht en vervoert het daarna via een glasvezel- “Om de tunnelingangen te verlichten, maken we gebruik van kabel naar de tunnelingangen. “Met dit systeem kan tot 150 zonlicht”, vertelt Onno Sminia, innovatiemanager meter afstand zonlicht worden verplaatst, zonder verlies van bij Croonwolter&dros. licht”, legt Sminia uit. “Het systeem geeft namelijk 1-op-1 licht door in plaats van dat het zonlicht wordt omgezet naar elektri- Croonwolter&dros wil zo veel mogelijk verslimmen en verduur- citeit, zoals bij zonnepalen, en daarna weer terug naar licht met zamen, en past daarom innovaties toe binnen dit project als een lamp, waardoor energie verloren gaat.” onderdeel van aannemerscombinatie Comol5. De opdracht- gever, Provincie Zuid-Holland, vindt dat ook erg belangrijk. Eureka Daarom is er bij dit tunnelproject gekeken waar op energie kan Het idee is ontstaan uit een samenspel van gesprekken en ideeën worden bespaard. “Verlichting in tunnels slokt de helft van het door de jaren heen. Maar mogelijk is voor Sminia door een bezoek totale energieverbruik op en daarvan gaat weer de helft naar de aan New York het balletje echt gaan rollen. “In een oud onder- ingangsverlichting: de extra verlichting die hangt bij een tunne- gronds metrostation werd voor de verlichting van een kunstpro- lingang om te voorkomen dat je als weggebruiker in een zwart ject zonlicht gebruikt. Dit is mij altijd bijgebleven. Na onderzoek gat rijdt”, legt Sminia uit. Omdat binnen de infra alles draait om bleek deze techniek voorhanden en hebben we gekeken hoe we veiligheid, is goede verlichting cruciaal. dit konden toepassen in de RijnlandRoute.” En zo geschiedde. Wereldprimeur Het gebruik van zonlicht als alternatief voor ‘normale verlich- ting’ wordt al toegepast in gebouwen in het buitenland. Maar als lichtvoorziening voor een tunnel, is dit compleet nieuw. “We •