Be Free - Page 23

net lytinis smurtas prieš moteris. Pavyzdžiui Lenkijoje aborto prieinamumas smarkiai apribojimas, demografiniai rodikliai geresni Skandinavijos šalyse. Ten kontraceptinių medžiagų vartojimo procentas didžiausias ir abortų skaičius yra ypač mažas. Daugelyje šalių kontracepcija ar aborto paslaugos nemokamos, jų visuomenės sveikatos specialistai kalba apie neplanuoto nėštumo prevenciją, o ne apie abortą. Daugelis šalių moteris ar jaunas oras skatina planuoti šeimas, vartoti kontracepciją, kad abortas išliktų retas, tačiau saugus. Manau, kad ir Lietuvoje kontracepcijos ir aborto paslaugos turėtų būti teikiamos nemokamai ar bent minimalia kainą. Reikėtų daugiau organizuoti akcijų apie neplanuotą nėštumą kuriose būtų dalijimąsi naudinga informaciją apie tam tinkamus specialistus ir teikiamos skubiai reikiamos paslaugos. Jau nuo penktos klasės vaikams turėtų pedagogai šviesti vaikus apie lytinį gyvenimą, skirti jiems įvairias knygas kuriose pagal vaiko amžių būtų išdėstytas lytinis ugdymas ir vaikas suvogtų lytinį švietimą. Juk norima, kad pasaulyje, o ypač savo šalyje kurtusi pilnavertės šeimos, kurios yra planuotos ir kuriose vyrautų meilė, santarvė ir pagarba kitam. Kaip vertiname ir gerbiame savo partnerį taip ir išauklėsime savo atžalas. Jei žmonės nėra pasirengę savarankiškai auginti, auklėti ir integruoti savo vaikų į visuomenės gyvenimą, geriau tegu pirmiau siekia tobulumo karjeroje. Mokslinėje literatūroje plačiai aptariamas neigiamas šališkumas kurs atsiranda vertinant moters veiklą. Moterų veikla mažiau vertinama negu vyrų. Tiesa, kompetentinga moters veikla gali būti vertinama labiau teigiamai negu vyro veikla, nes moters atliktos užduotys suprantamos nebūdingos ar netikėtos moters vaidmeniui. (Irmina Matonytė. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2002. 10psl.) Noriu palyginti vaikus kurie auga socialinėse globos įstaigose ir šeimose. Į vaikų globos namus vaikai patenka ne t