Be Free | Page 22

nebelieka kitos išeities ir taip moteris ar pora taip nusprendžia. Šiuo metu, Lietuvos valstybė gina žmogaus teisę nutraukti nėštumą, nes jis yra legalus. ir taip rūpinamasi, kad nėštumo paslaugos būtų kokybiškai ir saugiai atliktos specialistų. reikšmingą socializacijos gyvenimą karjera turime suvokti kaip asmens trajektoriją. (Irmina Matonytė. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2002. 6psl.) 3. Kultūros įvairovė. Gyvenimas turi begalę pagundų. Žmonės mėgsta nepastovumą, jiems patinka nuotykiai ir įvairūs pokyčiai jų gyvenime. Atsitinka taip, kad žmonės susižavi vieni kitais ir atsiduoda aistrai, tačiau ne meilei. Kiekviename nuotykyje atsiranda tam tikra pasekmė, pavyzdžiui nėštumas. Moteris kuri dar to visai neplanavo, tuo labiau su kitataučiu, ji pasiryžta abortui. Tai lemia moters aplinka. Ją suglumina tai, kad artimieji nepriims žmogaus kuris yra kitokios rasės, kitokio tikėjimo ar pan. ir taip ji pasiryžta abortui siekdama orumo, garbės, o galbūt net karjeros. Apie ką moterys galvoja norėdamos nutraukti savo nėštumą? 1. Materialinių vertybių stygius. Daugelis moterų dar neturėdamos savo nuosavo būsto ar netgi finansų išlaikyti save ar savo partnerį, o juo labiau išlaikyti atžalą pasiryžta abortui. Tokios moterys patiria stresą ir pirma mintis kuri tuo metu atrodo teisingiausia, tai pašalinti savo vaisių. Baimėje, kad visa tai ne planuotai įvyko, nepasitaria su artimaisiais ar neapgalvoja įvairiausių galimų variantų nusprendžia priimti pirmąją pasitaikiusią mintį- abortas. 2. Psichologinis spaudimas. Asmuo tinkamai neapgalvoja susidariusių aplinkybių, dėl joms keliamų aplinkinių psichologinio spaudimo. Psichologinį spaudimą kelia neetiški, destruktyvūs veiksmai, asmeniui keliama nuolatinė emocinė įtampa, sumenkinanti jį kaip žmogų, sumažinti jo pasitikėjimą savo jėgomis ir priverčia save bei aplinkinius suabejoti profesine ir socialine kompetencija. Psichologinį spaudimą gal sukelti kolegos darbe. Juk jei siekiama tobulėti darbo srityje ir darbo vietoje gerai sutariama su kolegomis ar darbo vadovu žinia apie nėštumą skatintų juos laikytis aborto pozicijos. Gerai sutariant su darbovietę žinoma, jog kolegos taip pat norės kolektyvo tobulėjimo ir taip kels psichologinį spaudimą dėl karjeros tobulėjimo. Kad visuomenė mus priimtų į Pažangios šalys jau labai seniai pradėjo kuo daugiau šviesti žmones prevencinėmis veiklomis apie neplanuotą nėštumą ir taip kovoja už draudimą jį pašalinti. Kad neįvyktų neplanuotas nėštumas ir netektu moterims ar poroms pašalinti jį, efektyviausia priemonėkontracepcijos priemonės. Pasak Margaritos Jankauskaitės „Uždraudus abortus, tikėtina, jie bus atliekami nelegaliai, o tai kelia didelę riziką moters sveikatai ir gyvybei.“ Reikia skirti didelį dėmesį kontraceptinių priemonių prieinamumui ir galvoti kaip jaunimui suteikti lytinį ugdymą ir jo švietimą. Lietuvos Respublikos įstatymai užtikrina žmonių apsaugą nuo diskriminacijos dėl lyties, į tai atsižvelgiant turėtų būti nuosekliai formuojama ir tuo labiau įgyvendinama lyčių integravimo politiką. Visuomenė į moteris žiūri kaip į sekso objektus. Kol mūsų visuomenė nepakeis tokio požiūrio į moteris ir nesuvoks, kad moteris tai pažįstanti pasaulį ir veikianti asmenybė, tol nebus sustabdytas smurtas ar 22