Be Free | Page 21

Akivaizdu, kad žiniasklaidoje būtina keisti įsigalėjusius moterų stereotipus, kurie vaizduoja moterį kaip silpną ir nuolankią būtybę kaip priešpriešą vyrams. Šitoks iškraipytas moters įvaizdis žaloja moterų savęs supratimą ir apriboja jos vaidmenį visuomenėje. Apibendrinant, galiu teigti, kad moters įvaizdžio suprekinimas yra tapęs mūsų kasdienybe, kurio įgudome nepastebėti. Tačiau humoristinės nuotaikos nejučia subliūkšta, suvokus, kokie glaudūs yra kasdienės pornografijos, prostitucijos, prekybos žmonėmis ryšiai. Vizualinę erdvę užtvindę vaizdiniai moteryje mus įpratino matyti „natūralų“ sekso objektą, o vyro asmenyje – teisėtą šios prekės vartotoją. (Artūras Tereškinas;. 2004m. ; 68;) Moterų stereotipizavimo ir seksizmo priežastimi laikomas nepakankamas žurnalistų bei žiniasklaidos vadybininkų išsilavinimas ir moterų aukštuose žiniasklaidos organizacijose trūkumas. Nors moterų žurnalisčių skaičius pastebimai išaugo per pastaruosius metus, labai nedaug moterų dirba žiniasklaidą valdančiose įstaigose, todėl jos negali stipriau veikti žiniasklaidos politikos. Pastebima, kad moteris vaizduojama kaip visai nereikšminga ir vyrui pataikaujanti būtybė. Todėl žiniasklaidos sukurti neigiami įvaizdžiai gali kelti grėsmę socialiniam vystymuisi. Iškreipti moteriškumo modeliai gali kelti grėsmę jaunų merginų vystymuisi, pakenkti jų darbingumui, karjerai ar mokslams. Straipsnį rašė Jurgita Pliuškytė Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija skelbia ir gina žmogaus reprodukcines teises. Teisė į žmogaus privatų gyvenimą, į savarankišką sprendimą dėl nėštumo, į šeimo œ[